Skip to main content
MAP
De Deelen bij Tijnje

Natuurgebied De Deelen


Bloed, zweet en tranen offerden veenarbeiders een eeuw geleden om turf bovengronds te krijgen. Meteen ten noorden van Heerenveen leidde deze noeste arbeid niet alleen tot wagonladingen turf voor in de kachel, maar ook tot rijke natuur: het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en kleine, smalle graslanden.

De Turfroute vaart praktisch door dit natte natuurgebied. 

De Deelen is een typisch veengebied. Onze voorouders hebben het vanaf de middeleeuwen flink op de schop genomen om turf te winnen en landbouwgrond te creëren. En het mooie is dat er nog steeds sporen van die eerste menselijke bewoning gevonden worden. Opgravingen laten zien dat het in de vroege middeleeuwen een drukte van belang was in de Deelen. Vermoedelijk brachten grootschalige turfmakerijen ruilhandel en welvaart naar het gebied.

Het natuurg…

Bloed, zweet en tranen offerden veenarbeiders een eeuw geleden om turf bovengronds te krijgen. Meteen ten noorden van Heerenveen leidde deze noeste arbeid niet alleen tot wagonladingen turf voor in de kachel, maar ook tot rijke natuur: het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en kleine, smalle graslanden.

De Turfroute vaart praktisch door dit natte natuurgebied. 

De Deelen is een typisch veengebied. Onze voorouders hebben het vanaf de middeleeuwen flink op de schop genomen om turf te winnen en landbouwgrond te creëren. En het mooie is dat er nog steeds sporen van die eerste menselijke bewoning gevonden worden. Opgravingen laten zien dat het in de vroege middeleeuwen een drukte van belang was in de Deelen. Vermoedelijk brachten grootschalige turfmakerijen ruilhandel en welvaart naar het gebied.

Het natuurgebied heeft de status van ‘wetland’: in de herfst en winter komen er duizenden eenden en ganzen naar De Deelen. Ook zeldzame vogelsoorten als zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief leven in het gebied. 

Onderweg in de Deelen kun je ook een groot roestend werktuig tegenkomen; de laatste baggelmachine die in 1968 de laatste Friese turf produceerde. Het metershoge apparaat is een belangrijk stuk industrieel erfgoed.

Vaar verder over de Turfroute....

More information

More information

Nearby

Show results