Skip to main content
MAP
Harsta State

Harsta State


De oudste bewijzen van het bestaan van Harsta State stammen uit 1511. Toen werd ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd in het register van aanbreng van Hegebeintum.

De state heeft een bijzonder mooie ligging in het open Friese landschap. De huidige vorm dateert omstreeks 1843. Daarvoor was de buitenplaats aanzienlijk groter en bezat een zijvleugel en een verdieping. In 1843 liet de toenmalige eigenaar het gebouw verlagen en pleisteren en de zijvleugel vervangen.

Harsta State werd onder meer bewoond door de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper, die ook buitendijks aan- gewonnen grond in bezit hadden. De herenbank, de rouwbor- den en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vin- den in de 12de eeuwse kerk van Hegebeintum.

De landschapstuin we…

De oudste bewijzen van het bestaan van Harsta State stammen uit 1511. Toen werd ene Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd in het register van aanbreng van Hegebeintum.

De state heeft een bijzonder mooie ligging in het open Friese landschap. De huidige vorm dateert omstreeks 1843. Daarvoor was de buitenplaats aanzienlijk groter en bezat een zijvleugel en een verdieping. In 1843 liet de toenmalige eigenaar het gebouw verlagen en pleisteren en de zijvleugel vervangen.

Harsta State werd onder meer bewoond door de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper, die ook buitendijks aan- gewonnen grond in bezit hadden. De herenbank, de rouwbor- den en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vin- den in de 12de eeuwse kerk van Hegebeintum.

De landschapstuin werd waarschijnlijk aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw door de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Het huis, een deel van het interieur, de tuin en ook de pijlers van het toegangshek zijn erkend als rijksmonu- ment. Dit is met name te danken aan de hoge mate van gaafheid en herkenbaarheid van state en terrein en de genealogische geschiedenis die ermee verbonden is.

Op het landgoed bevindt zich de Harsta Hoeve, die is ingericht als groepsaccomodatie. Harsta State zelf heeft particuliere bewoners.

Contact

Address:
Harstawei 27
9173 GA Hegebeintum
Plan your route
Distance:

Take a look

Nearby

Show results