Skip to main content
MAP

Suppen langs natuurgebied De Deelen

(12.5 km)

  • Download GPX
    Download a .gpx file of the route here, which you can load onto your GPS device, navigation device or app.

De Deelen is een prachtig, waterrijk gebied. Het is ontstaan door turfwinning en is tegenwoordig een beschermd natuurgebied. Je mag er dus niet ín met de sup. Maar de Heafeart loopt er strak langs! Zie jij de smient, slobeent, zwarte stern, purperreiger of bruine kiekendief overvliegen?

Tip van Frieda Riezebos (Supaway Heerenveen): als je een enkele reis supt, ga dan met twee auto’s en zet alvast één auto bij de finish neer.

Sights on this route

Starting point: Rijksstraatweg 38
8468 ME Haskerdijken
End point: Tsjerkebuorren 105
8495 KG Aldeboarn