Skip to main content
MAP

Bakkeveen - Wijnjeterper Skar | Koningspad XL: etappe 2

(14.7 km)

  • Download GPX
    Download a .gpx file of the route here, which you can load onto your GPS device, navigation device or app.

Het lommerrijke Bakkeveen ligt net als het chique Beetsterzwaag ingeklemd tussen bossen en heidevelden. Beide dorpen waren goeddeels eigendom van de adel en dankten hun plezierige charme aan hun natuurlijke ligging in het groen. De Opsterlandse Compagnons die het veen vanuit Gorredijk ontgonnen hadden eigenlijk hun turfvaart langs Duurswoude tot aan Bakkeveen willen graven. Concurrent Van Aylva verijdelde dit plan gelukkig met zijn kanaal vanaf Drachten naar Bakkeveen anders was er van de grote stille heide bij Wijnjewoude weinig meer over geweest.

Nu ligt er een heerlijke groene corridor vanaf Bakkeveen tot…

Het lommerrijke Bakkeveen ligt net als het chique Beetsterzwaag ingeklemd tussen bossen en heidevelden. Beide dorpen waren goeddeels eigendom van de adel en dankten hun plezierige charme aan hun natuurlijke ligging in het groen. De Opsterlandse Compagnons die het veen vanuit Gorredijk ontgonnen hadden eigenlijk hun turfvaart langs Duurswoude tot aan Bakkeveen willen graven. Concurrent Van Aylva verijdelde dit plan gelukkig met zijn kanaal vanaf Drachten naar Bakkeveen anders was er van de grote stille heide bij Wijnjewoude weinig meer over geweest.

Nu ligt er een heerlijke groene corridor vanaf Bakkeveen tot aan het Wijnjeterper Schar. Vandaar is het maar een hanestap naar de statige landgoederen in Beetsterzwaag. Natuur, cultuur, landbouw en recreatie vloeien op deze tocht moeiteloos in elkaar over. Het karakteristieke kerkje van Duurswoude is de oudste in Opsterland en dateert uit het midden van de dertiende eeuw. Het landschap in dit deel van Friesland wordt bepaald door de beken die erdoor liepen. De Marschen waren moerassig terrein met levend veen, zeggesoorten en dotterbloemen. Iets hogerop lag het schrale hooiland met orchideeën en ratelaars. De blauwgraslanden vormen nog altijd een hoogtepunt, het zijn Natura-2000 gebieden. De combinatie met bos, heide en pingo-ruïnes maakt deze wandeling bijzonder.

Sights on this route

Starting point: De Slotplaats
9243 JZ Allardsoog
40 47 45 76 73 75 83 20 29 28 22 26 74 16 37 17 31 38 39 33 34
End point: Nije Heawei
9241 WC Wijnjewoude

Directions

Starting point: De Slotplaats
9243 JZ Allardsoog

Wandelknooppunten: Startpunt de Slotplaats|Tip Bakkeveen - 40 - 47 - 45 - 76 - 73 - 75 - 83 - 20 - 29 - 28 - 22 - 26 - 74 - 16 - 37 - 17 - 31 - 38 - 39 - 33 - LA over de zandweg naar B&B It Wijnjeterperschar, naar 34.

End point: Nije Heawei
9241 WC Wijnjewoude
40
47
45
76
73
75
83
20
29
28
22
26
74
16
37
17
31
38
39
33
34