Skip to main content
MAP

Venenroute

2 hour 35 minutes (26.0 km)

  • Download GPX
    Download a .gpx file of the route here, which you can load onto your GPS device, navigation device or app.

De Venenroute loopt door Nationaal Park De Alde Feanen, een laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Een bonte verzameling van allerlei vogels en vele planten halen er hun hart op.

Sights on this route

Starting point: Hoflanswei (Knooppuntbord 30)
9007 Grou
31 31
1

Molen De Bird

Burd 22
9001 ZT Grou
Molen De Bird
2

Hotel Restaurant Ie-Sicht

Hegewarren 1
9216 XR Oudega
Hotel Restaurant Ie-Sicht
06 14
3

Jan Durkspolder

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
Jan Durkspolder vogelkijkhut
Jan Durkspolder
16
4

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
5

Carpe Diem Friesland

Ds. Offerhausweg 10
9264TH Earnewâld
Carpe Diem Friesland
38
6

Speelplaats centrum Earnewâld

Speelplaats centrum Earnewâld
Tegenover Wiidswei 18
9264 TM Earnewâld
Speelplaats centrum Earnewâld
7

Lunchroom Adema

Wiidswei 36
9264 TM Earnewald
Lunchroom Adema
36 35 33 32
End point: Grou
31
31
06
14
16
38
36
35
33
32