Skip to main content
MAP

Venenroute

(26.0 km)

De Venenroute loopt door Nationaal Park De Alde Feanen, een laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Een bonte verzameling van allerlei vogels en vele planten halen er hun hart op.

Sights on this route

Starting point: Hoflanswei (Knooppuntbord 30)
9007 Grou
31
31
1

Molen De Bird

Molen De Bird
Burd 22
9001 ZT Grou
2

Hotel Restaurant Ie-Sicht

Hotel Restaurant Ie-Sicht
Hegewarren 1
9216 XR Oudega
06
14
3

Jan Durkspolder

Jan Durkspolder
Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
Jan Durkspolder vogelkijkhut
16
4

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
5

Carpe Diem Friesland

Carpe Diem Friesland
Ds. Offerhausweg 10
9264TH Earnewâld
38
6

Speelplaats centrum Earnewâld

Speelplaats centrum Earnewâld
Speelplaats centrum Earnewâld
Tegenover Wiidswei 18
9264 TM Earnewâld
7

Lunchroom Adema

Lunchroom Adema
Wiidswei 36
9264 TM Earnewald
36
35
33
32
End point: Grou
  • 31
  • 31
  • 06
  • 14
  • 16
  • 38
  • 36
  • 35
  • 33
  • 32