Skip to main content
MAP

Elfstatentocht IV

(55.0 km)

Maak kennis met Friese buitenplaatsen, adellijke landgoederen en prachtig aangelegde parken, in Friesland worden ze 'staten en stinzen' genoemd. 

De Elfstatentocht brengt je langs de mooiste cultuurhistorische hotspots van Fryslân!

Waan je als een god in Friesland, want onderweg ga je logeren, lunchen en dineren op de meest bijzondere plekjes.

Het vierde deel van de Elfstatentocht leidt je door Noordoost Friesland. Hier in Nationaal Landschap 'Noardlike Fryske Wâlden' kom je ogen en oren te kort: al fietsend tussen de elzensingels en houtwallen is er van alles te zien en te horen.

Het coulisselandschap moet de vroegere adel ook al aangetrokken hebben: ze bouwden er prachtige buitens met bijbehorende parken en bossen die gelukkig goed bewaard zijn gebleven. Ook de enige overgebleven torenstins van Friesland is te vinden in deze regio. 

Kortom: 55 kilometer lang genieten van een schilderachtig landschap en mooie bezienwaardigheden! 

Sights on this route

Starting point: Wynzerdyk 3
9062 GP Oentsjerk
39
1

Stania State Country House and Estate

Stania State Country House and Estate

Stania State is a country house and estate nestled in the woodland between Oentsjerk and Aldtsjerk in Friesland. This unique property is within cycling distance of Leeuwarden and Dokkum (about 10 km).

2

Grikelân en Turkije

Grikelân en Turkije

Je kan dit mooie natuurgebied te paard ontdekken, maar als je liever een wandeling maakt is dit ook geen probleem. De eikenhouthakbosjes hebben veel paden en passen in de sfeer van de landgoederen Staniastate...

37
3

De Klinze Country House and Estate

De Klinze Country House and Estate

De Klinze is a country house and estate where you can choose a new bed, enjoy a night away and stroll through a magnificent park. You can also discover the history of the estate through its art and decor!

38
51
52
54
83
59
84
61
62
06
72
90
76
33
23
4

Allemastate

Allemastate

Het voorhuis aan de noordzijde van de huidige boerderij is een restant van de oude Allemastate, die oospronkelijk dateert uit de 15e eeuw.

Allemastate Oudwoude
89
92
20
5

Grand Café WALD

Grand Café WALD

Grand Café WALD ligt in het hart van Kollum in Noordoost Friesland.

6

Kollumer Museum Mr Andreae

Kollumer Museum Mr Andreae

Streekmuseum over de geschiedenis van Kollum en omgeving.

20
17
97
7

Fogelsangh State Country House and Estate

Fogelsangh State Country House and Estate

Fogelsangh State is a country house and estate in Veenklooster that is open to the public.

Veenklooster Fogelsanghstate
8

It Lytse Slot Manor

It Lytse Slot Manor

Baron Hector Livius van Heemstra, who resided at Fogelsangh State, had a grand manor house built for his mother next to his own country estate.

9

Veenkloosterbos Forest on Fogelsangh State Country Estate

Veenkloosterbos Forest on Fogelsangh State Country Estate

The wooded parkland around the country house on the Fogelsangh State estate is absolutely enchanting. It brought fame to the landscape architect who designed it.

Veenkloosterbos bruggetje
96
80
65
79
73
74
75
18
67
35
67
60
10

De Schierstins Cultural History Centre

De Schierstins Cultural History Centre

This unique building in Feanwâlden is the only freestanding medieval defence tower north and east of the river IJssel. Today it hosts historical and art exhibitions and a variety of cultural activities.

Schierstins fietsers
58
68
44
45
46
47
40
11

Heemstra State

Heemstra State

Heemstra State was tot 1930 een state in het adellijke dorp Oentsjerk. De state werd begin 16e eeuw gebouwd door Willem Hendrik van Heemstra, commandant in het leger van Napoleon.

bord Heemstra state oentsjerk
End point: Wynzerdyk 3
9062 GP Oentsjerk
 • 39
 • 37
 • 38
 • 51
 • 52
 • 54
 • 83
 • 59
 • 84
 • 61
 • 62
 • 06
 • 72
 • 90
 • 76
 • 33
 • 23
 • 89
 • 92
 • 20
 • 20
 • 17
 • 97
 • 96
 • 80
 • 65
 • 79
 • 73
 • 74
 • 75
 • 18
 • 67
 • 35
 • 67
 • 60
 • 58
 • 68
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 40