Ga naar inhoud
Favorieten 0

Klokkenstoel Loënga

Loënga

De klokkenstoel van Loënga is een hoge klokkenstoel met een zadeldak. Met uitzondering van zondag wordt de klok dagelijks tweemaal geluid, om 12.00 uur en om 16.00 uur. 

De klokkenstoel van Loënga is een hoge klokkenstoel met een zadeldak. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de uit 1670 daterende klok verwijderd door de bezetter om te worden omgesmolten tot wapens. In 1950 is daarom een nieuwe klok in de klokkenstoel gehangen. Op deze klok, door Van Bergen uit Heiligerlee gegoten, is het volgende gedicht aangebracht :

“Myn wente stiet in Loaijingea
Myn lûd heard Snits oant Goaijingea
Ik loovje hjir mei myn gebrom
It Fryske lân fol ear en rom
Ik rop ta wurk, ik rop ta rêst
En hâld it leauen oan God fest.”

De vertaling van dit Friese gedicht luidt als volgt:

Mijn huis staat in Loënga
Mijn geluid hoort men van Sneek tot Goënga

Ik luid hier met mijn gebrom
Het Friese land vol eer en roem
Ik roep op tot werk, ik roep op tot rust
En houd het geloof in God vast.

Met uitzondering van zondag wordt de klok dagelijks tweemaal geluid, om 12.00 uur en om 16.00 uur. Wanneer een dorpsbewoner komt te overlijden wordt hij de dag na bekendmaking een half uur lang beluid. Dit vindt om negen uur ’s ochtends plaats. 

De klokkenstoel als losstaande stellage is een typisch Fries bouwwerk. Klokkenstoelen werden waarschijnlijk gebouwd in gebieden die te arm waren of de gemeenschap te klein om een kerk te bouwen. Of er werd een kerk gebouwd zonder toren. En soms was de kerk/kerktoren vervallen tot ruïne en werd er een losse klokkenstoel gebouwd. 

Afstand tot jouw locatie:

Hjir fine jo Klokkenstoel Loënga

Dominee S. Huysmansleane 2 a
Loënga
Plan dyn rûte

fanôf dyn lokaasje

Toan risseltaten