Van Nij Beets naar Beetsterzwaag | Koningspad XL

(16.2 km)

Een rebels dorp, dat is Nij Beets altijd geweest. Op deze zwoele dagen in de nazomer van 2016 mag het er gezapig aan toegaan, heel anders was …

Lês fierder

Een rebels dorp, dat is Nij Beets altijd geweest. Op deze zwoele dagen in de nazomer van 2016 mag het er gezapig aan toegaan, heel anders was dat tegen het einde van de negentiende eeuw. De burgemeester van Opsterland stuurde de marechaussee af op het dorp om een dreigende opstand in de kiem te smoren. Er vonden stakingen plaats, de appelmeester, maar ook andere rode voorlieden spraken het morrende volk toe. Een kentering hing in de lucht. De arme bewoners pikten de onderdrukking niet langer, zij stonden op hun rechten. Dorpsonderwijzer Tjepke Nawijn beschreef in zijn memoires Ut myn Beetster tiid de groeiende onvrede in scherpe observaties van het harde en armoedige bestaan in Nij Beets rond 1890. De kinderen van de veenarbeiders zaten 's ochtends bleekjes in de banken omdat zij thuis geen eten hadden. De onderwijzer schreef enkele pittige stukken over het vermeende onrecht. Het kwam hem op een proces wegens smaad te staan. Op de akker waar ooit de stakende Nij Beetsters bijeen kwamen voor hun meetings, verzamelen zich honderden spreeuwen. Ze maken behoorlijk wat leven, onruststokers zijn het. Over de Kanaelwei Sûd loop ik naar de Krûme Synswei, hier krijg ik het Alddjip weer in het vizier. Een trekker ronkt galmend in de verte. Vogels kwetteren in de schaduw van een groenstrook. Er ontvouwt zich een Hollands tafereel, een paar stevige koeien zoeken loom en herkauwend de koelte onder een boompje in de vlakte. Leeuweriken kwetteren hoog in de lucht. De boerderijen tussen Nij Beets en Beetsterzwaag grenzen aan het gebied waar vroeger het boerendorp Beets lag. Al aan het eind van de achttiende eeuw werd Beets overvleugeld door Beetsterzwaag waar de notabelen en landjonkers zich vestigden. Door de Hoofdstraat langs klassieke gevels van voorname woonhuizen en de overtuin van het Lycklamahûs loop ik naar het Kerkepad Oost dat zich door de bossen die het adelsdorp omkransen slingert en uitkomt bij de kerk van Olterterp. De prachtige landgoederen en buitenplaatsen, die als rijksmonumenten zijn aangemerkt, geven Beetsterzwaag een charmante uitstraling. De notabelen zetten een onuitwisbare en vooral zwierige handtekening in het landschap die zich nog altijd goed laat lezen. Nij Beets en Beetsterzwaag tonen hoe armoede en rijkdom twee kanten van dezelfde medaille vormen. Het een kon niet zonder het ander bestaan. De huidige welvaart vormt een deken die de meest scherpe tegenstellingen toedekt, zonder die volledig te overbruggen.

 Wandelknooppunten: Start op de oprit van museum It Damshûs, pad aan de linkerkant langs het museum tot aan de verharde weg, RA richting 71 tot de brug over de vaart, weer RA over het pad langs de rechteroever van het Polderhoofdkanaal tot aan de weg. LA over de brug en direct RA naar - 16 - 11 - 82 - 88 - 89 - 97 - 93 - 96 - 92 - 18 - 11 - 10 - 91 - 74 - 70 - 79 - 76 - 75.

Lês minder

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 9245 Nij Beets
Einpunt: Beetsterzwaag