Aldtsjerk /Wyns /Bartlehiem

2 oeren 45 minuten (14,0 km)

De kanorûte lâns dizze trije Tytsjerksteradielster doarpen bringt dy lâns twa Alvestêdemonuminten, de Tegeltsjesbrêge en it wrâldferneamde Alvestêdebrechje fan Bartlehiem. In tocht dy’t dy lâns histoaryske plakken fan de tocht der tochten fiert.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Miedemaweg
9064 KL Aldtsjerk
6653.jpg

Eetcafe De Winze

Wijns 30
9091BE Wijns
Bartlehiem_Elfsteden_Land in Friesland

Bruggetje Bartlehiem - Elfstedentocht

Bruggetje Bartlehiem - Elfstedentocht
Bartlehiem (einde Zuidermiedweg) 65
9178 GH Wânswert
Tegeltjesbrug _Land in Friesland_Elfstedentocht

Tegelbruggetje ‘It Sil Heve’ - Elfstedentocht

Tegelbruggetje ‘It Sil Heve’ - Elfstedentocht
Aan de Canterlanswei, over water 'de Moark'
Gytsjerk
Einpunt: Miedemaweg
9064 KL Aldtsjerk

Skaaimerken

Tocht/Rûte

  • Rûte typearring: Kanofarre