Ga naar inhoud
MAP

Poelenroute | Electric only vaarroute

(19,0 km)

  • route.download

Het Poelengebied is gelegen tussen de watersportdorpen Heeg, Gaastmeer en Oudega (SWF) en is een uniek stukje ongerepte natuur. Hier vind je een aaneenschakeling van kleine meertjes en smalle slootjes temidden van dichte rietvelden en laag liggende - op natuurlijke wijze beheerde - weilanden. 

Weidse vergezichten met alleen boerderijen en kerktorens in de verte geven het Poelengebied haar echte Friese karakter. Toch waan je je als vaargast soms in een ver land als je door de smalle slootjes met hoge rietkragen je weg zoekt.

Een deel van het Poelengebied wordt beheerd door Staatsbos…

Het Poelengebied is gelegen tussen de watersportdorpen Heeg, Gaastmeer en Oudega (SWF) en is een uniek stukje ongerepte natuur. Hier vind je een aaneenschakeling van kleine meertjes en smalle slootjes temidden van dichte rietvelden en laag liggende - op natuurlijke wijze beheerde - weilanden. 

Weidse vergezichten met alleen boerderijen en kerktorens in de verte geven het Poelengebied haar echte Friese karakter. Toch waan je je als vaargast soms in een ver land als je door de smalle slootjes met hoge rietkragen je weg zoekt.

Een deel van het Poelengebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is aangewezen als natuurgebied. In deze regio is Skriezekrite Idzegea actief: speciaal voor de instandhouding van de grutto ondernemen boeren en natuurorganisaties hier allerlei maatregelen om vogels te beschermen. Het minidorpje Idzegea zelf bestaat uit niet meer dan een camping, een paar boerderijen en een prachtig kerkhofje met klokkenstoel aan het water.

Natuurlijk, rust en stilte zijn de grootste waarden in dit prachtige gebied. Van bezoekers wordt dan ook verwacht dat zij deze waarden respecteren en helpen uitdragen. Een deel van het gebied is daarom alleen toegankelijk voor kleine boten als kano's, SUP boards en electrische sloepen. En op de meertjes zoals de Idzegaaster poel, de Ringwiel, de Gaastmar en de Hegermar Mar kun je ook heerlijk zeilen natuurlijk. 

De vaarroute is voorzien van een aantal betonnen duikers (tunnetljes) die de dorpen Gaastmeer, Oudega en Heeg over het water met elkaar verbinden. Hier kunnen alleen boten tot een breedte van 2.50 m en een hoogte van 1.25 m langs varen, zoals kano's, SUP boards en (electrische) sloepen. 

Door middel van ontsluiting met duikers en passende bewegwijzering willen de dorpen Heeg, Gaastmeer en Oudega (SWF) hun gasten laten genieten van dit waardevolle natuurgebied. 

Geniet tijdens de tocht door het Poelengebied van de heerlijke rust en ruimte!

De Poelen en de Reidmarr route zijn o.a. te verkrijgen bij de VVV in Heeg, maar ook bij de andere VVV locaties in Zuidwest Friesland.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 8621 BL Heeg
1

VVV Heeg

VVV Heeg
VVV Heeg
Harinxmastrjitte 36
8621 BL Heeg
2

Hoora Recreatie

Hoora Recreatie
Gouden Boaijum 10
8621 CV Heeg
3

De Palingaak

De Palingaak
De Skatting 81
8621 BV Heeg
4

Strand Langehoekspôlle (Knine-eilân)

Strand Langehoekspôlle (Knine-eilân)
Langehoekspolle
8724 LJ It Heidenskip
5

Pieltsjerke Gaastmeer

Pieltsjerke Gaastmeer
J. Jelles Hofstrjitte 14
9611 JT Gaastmeer
Pieltsjerke vanuit de lucht
6

Informatiepunt Gaastmeer (Waterrecreatie Syperda)

Informatiepunt Gaastmeer (Waterrecreatie Syperda)
Folder informatiepunt Gaastmeer, bij Waterrecreatie Syperda
Munkedyk 2
8611 JM Gaastmeer
7

Bloemenkraam De Bascule

Bloemenkraam De Bascule
Tsjerkewei 5
8614 JE Oudega
Bloemenkraam
8

Klokkenstoel Idzega

Klokkenstoel Idzega
Klokhúsdyk 6
8612 JJ Idzega
9

Poelengebied Heeg Gaastmeer Oudega

Poelengebied Heeg Gaastmeer Oudega
Klokhúsdyk
8612 JJ Idzegea
10

Haghakerk Heeg

Haghakerk Heeg
Haghatsjerke (Haghakerk)
Tsjerkebuorren 2
8621 BH Heeg
Einpunt: 8621 BL Heeg