Skip to main content
MAP

Wandelen door het gebied 40 Mêd

Earnewald

Een lappendeken van oude bijna dichtgegroeide petgaten, rietvelden, veenmosrietland, stukjes schraalgrasland, moerasbos en ruigte. De oude verlandingsvegetaties. Maar ook betrekkelijk nieuwe petgaten. Allemaal met hun eigen speciale planten, broedvogels,...

Wanneer:
9 juli t/m 7 augustus
Prijsinformatie:
Vanaf € 2,- (voor kinderen)

Here you will find Wandelen door het gebied 40 Mêd

Address:
Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewald
Plan your route
Distance:
Show results