All routes

What are you looking for?

Sort by:

138 results

Elfstedenpad
Walking and hiking routes

Elfstedenpad (totaal)

Leeuwarden

Het pad beslaat 283 kilometer en is opgedeeld in 46 etappes. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Distance
283.0 km
Duration
minutes
Molen Sloten
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes
Etappe 4
Walking and hiking routes

Van Lippenhuizen naar Tijnje | Koningspad XL

Lippenhuizen

Ik loop door de dorpskom langs de snackbar en het eetcafé Samen Eten. Wattenwolken drijven vanaf zee het land op. Over de Krûme Leane wandel ik naar de Bûtewei.

Distance
20.2 km
Duration
minutes
Alde Lunen
Shipping routes

Alde Lunen

Kollum

Just north of Kollum, this delightful canoe route travels through the edges of the Lauwersmeer National Park. The route takes you along Kollumeroudzijl, Dokkumer Nieuwe Zijlen and Engwierum. Along the way you’ll enjoy the peaceful, spacious and green Koll

Distance
8.0 km
Duration
95 minutes
Groente en fruitroute Leeuwarden
Walking and hiking routes

De ‘Groente en Fruit’ route door Leeuwarden

Leeuwarden

Deze wandeling voert je langs de zichtbare en onzichtbare tuinderijen en kwekerijen langs de Potmarge, de Wirdumervaart en het Van Harinxmakanaal.

Distance
5.2 km
Duration
60 minutes
herbaijum2
Walking and hiking routes

Swalkroute Herbaijum - 8b

Herbaijum

Tegen de oude rijksweg aangedrukt, vindt men een verrassend sfeervol stukje dorpskom van Herbaijum. De NH kerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Dit eerste kerkje had waarschijnlijk een grotere omvang dan het huidige bouwwerk. De oude luidklok d...

Distance
14.0 km
Duration
165 minutes
Poptaslot

Deze fietstocht laat u genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinsen en natuurlijk het wijdste terpenlandschap van de voormalige gemeente Menaldumadeel.

Distance
45.0 km
Duration
minutes
Linderoute
Cycling

Linderoute

Wolvega

The route follows the Linde river. A modest river flanked by beautiful heath, marshes and small forests. Marsh, meadow and water birds make their home here and ducks and geese seek refuge here during the winter migration.

Distance
20.0 km
Duration
120 minutes
Traject 00
Walking and hiking routes

Stadswandeling Leeuwarden | Elfstedenpad

Leeuwarden

Wandelend door de binnenstad van Leeuwarden, merk je dat sommige straatjes omhoog lopen. De eerste inwoners van het gebied bouwen hun terpen aan de oevers van de Middelzee, een smalle uitloper van de Waddenzee die tot voorbij Sneek reikt.

Distance
12.0 km
Duration
minutes
Smelne's Erfskip

Smallingerland is niet alleen rijk aan natuurschoon, maar ook aan historie. Historie die zijn weerslag vindt in een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten.

Distance
60.0 km
Duration
360 minutes
Oudkerk
Shipping routes

Route Oudkerk

Snakkerburen

This route runs along the famous eleven-city route bridge of Bartlehiem, where you sail to starboard towards the picturesque village of Oudkerk.

Distance
2.5 km
Duration
150 minutes
Lauwersmeer NP
Motorized routes

Motorroute Lauwersmeer

Ryptsjerk

Route door Nationaal Park Lauwersmeer.

Distance
124.0 km
Duration
178 minutes
Eastermar
Cycling

Swalkroute Eastermar

Eastermar

De fietsroute vanuit Eastermar leidt u rond de twee meren tussen Burgum en Drachten: de Burgumermar en De Leijen. Het gebied tussen Eastermar en Jistrum dankt haar bekendheid aan het zo kenmerkende coulissenlandschap met haar houtwallen en ...

Distance
40.0 km
Duration
240 minutes
Katlijk
Walking and hiking routes

Swalkroute Katlijk

Katlijk

Wie in Katlijk komt moet zeker een bezoek brengen aan het het eeuwenoude kerkje, gebouwd in 1525, en de klokkenstoel. Bij deze klokkenstoel vindt aan het einde van het jaar het St.Thomasluiden plaats. De eeuwenoude traditie zorgt ervoor dat...

Distance
10.0 km
Duration
120 minutes
Etappe 5

De sappige weidegronden in het westelijke deel van Opsterland golden eeuwenlang als de rijke hooischuur van de grietenij. De traag kronkelende Boorne had in de vele duizenden jaren van haar bestaan een voedzame bodem achtergelaten.

Distance
17.2 km
Duration
minutes
minnertsga
Walking and hiking routes

Swalkroute Minnertsga

Berltsum

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond 'Lyts Hermana'. Er was ook een 'Great Hermana', de boerderij die daar nu staat met die naam, is gebouwd in 1772. In het dorp...

Distance
8.0 km
Duration
95 minutes
Landschapsvariatie B
Walking and hiking routes

Landschapsvariatie door midden Fryslân - b

Hurdegaryp

Variatie in landschappen kom je in het midden van Fryslân vaak tegen. De route tussen het station van Hurdegaryp richting Wyns gaat door diverse landschappen. Vanaf Hurdegaryp wandel je over een deel van de Slachtedyk.

Distance
22.5 km
Duration
270 minutes
Etappe 11

Ze zijn van respectabele leeftijd. Bijna duizend jaar. Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en Bakkeveen behoren tot de oudste dorpen in Opsterland.

Distance
12.3 km
Duration
minutes
Koningspad 3
Walking and hiking routes

Koningspad - Route Tijnje-Beetsterzwaag

Tijnje

How Tijnje arose from the peat bog and Beets steadily disappeared into it.

Distance
20.0 km
Duration
240 minutes
Dokkum
Motorized routes

Bonifatiusroute Friesland-Groningen

Dokkum

Via Friesland door Groningen en terug.

Distance
189.0 km
Duration
500 minutes
Makkinga
Cycling

Swalkroute Makkinga

Makkinga

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de k...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Sudwest
Shipping routes

Rondje Súdwest

IJlst

De tocht is een 'staande mast route'. De vaarroute gaat over de Friese meren en over kleine vaarten waarvan de Wymerts tussen Boslward en IJlst, met zijn rietkragen en kleine dorpjes en bruggen, een van de mooiste is van Friesland (bruggen ...

Distance
40.2 km
Duration
minutes
Berlikum
Walking and hiking routes

Herbaijum - Berlikum | Elfstedenpad

Herbaijum

Op weg naar Franeker (Frjentsjer-129 km.) gaat het Elfstedenpad ruim honderd meter over de Slachte, die op dat punt geen 'dyk' heet maar 'Leane.'

Distance
19.8 km
Duration
minutes
Ryptsjerk
Cycling

Swalkroute Ryptsjerk

Ryptsjerk

De route leidt u gedeeltelijk door de ”Trynwâlden”. Dit gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk is van oudsher een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het is daarom ook niet vreemd dat de adel zich al vroeg vestigde in dit ...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes