All routes

Filter results

Sort by:

147 results

Walking and hiking routes

Elfstedenpad (totaal)

Leeuwarden

Het pad beslaat 283 kilometer en is opgedeeld in 46 etappes. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Distance
283.0 km
Duration
minutes
Cycling

Kening fan e Greide

Dronryp

Een leuke route door het Noordwesten van Friesland.

Distance
61.6 km
Duration
minutes
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes
Shipping routes

Lauwers

Burum

This 11 kilometre route runs from the terp village Burum to Munnekezijl and goes over the Olde Lauwers. The lock dating from 1741 and the flour mill (Rust Roest) dating from 1856 are good reasons to canoe to Munnekezijl!

Distance
11.0 km
Duration
132 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Alde Leie

Menaam

Bij Alde Leie (Oude Leije) was oorspronkelijk de uitwatering van het oude land op de Middelzee. De westelijk gelegen vaart Oude Rijd was een geul in die zee. In het dorp fietst of wandelt u dus over de oude middelzeedijk.

Distance
8.0 km
Duration
100 minutes
Other routes

Noardlike Fryske Wâldenroute - B

Burgum

Noardlike Fryske Wâldenroute - B

Distance
2.0 km
Duration
15 minutes
Cycling

Swalkroute Elsloo

Elsloo

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de h...

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Motorized routes

Bonifatiusroute Friesland-Groningen

Dokkum

Via Friesland door Groningen en terug.

Distance
189.0 km
Duration
500 minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Sexbierum

Wirdum

Bij de molen staat een piramide waar zich een vestiging van kinderattractiepark Ballorig bevindt. De molen de Korenaar werd in 1990 gerestaureerd. In de ruimte onder en naast de molen zijn veel tegeltableaus te zien, bijna allen van de Harl...

Distance
8.0 km
Duration
95 minutes
Cycling

Mennistepaadroute - Centrum

Schettens

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden.

Distance
25.0 km
Duration
150 minutes
Walking and hiking routes

Koningspad - Route Lippenhuizen-Tijnje

Lippenhuizen

Getting to know an old cultural landscape

Distance
14.0 km
Duration
160 minutes
Walking and hiking routes

Herbaijum - Berlikum | Elfstedenpad

Herbaijum

Op weg naar Franeker (Frjentsjer-129 km.) gaat het Elfstedenpad ruim honderd meter over de Slachte, die op dat punt geen 'dyk' heet maar 'Leane.'

Distance
19.8 km
Duration
minutes

This route goes through one of the most varied areas in the province of Friesland. You will find lakes, forests, heaths and beautiful open meadows.

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Walking and hiking routes

Waddenzeedijk - Herbaijum | Elfstedenpad

Kimswerd

Harlingen (Harns-116 km) is aan de Nederlandse Waddenkust vanouds een van de belangrijkste havensteden.

Distance
18.0 km
Duration
minutes
Cycling

Vlecke, dorp en stad

Joure

Drie verschillende plaatsen in één route! Fietsen door een Vlecke, een dorp en een stad, dat maakt deze fietsroute bijzonder. Compleet met mooie fietspaden door het Friese landschap in al zijn verscheidenheid aan natuur en cultuur. Zo beg...

Distance
38.0 km
Duration
225 minutes
Cycling

Brekkenroute

Workum

You cycle along the Oudegaaster Brekken, water that is directly connected to the lakes. Everywhere you look is water.

Distance
29.0 km
Duration
170 minutes

Deze literatuurroute begint in Stiens bij de Sint Vituskerk en voert je langs 20 borden met een Friestalig gedicht of romanfragment, door alle dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel.

Distance
16.0 km
Duration
100 minutes
Cycling

Swalkroute Makkinga

Makkinga

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de k...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Cycling

De boorden van de Middelzee

Leeuwarden

his route also shows how Leeuwarden has been surrounded by terp villages for centuries, which are now part of the city.

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Cycling

Kameleonroute

Joure

The Kameleon route goes past meadows and along the Sneekermeer. Along the way you’ll see a few mills and a bike ferry across the Nije Skou.

Distance
35.0 km
Duration
200 minutes
Walking and hiking routes

Dokkum - Wouterswoude | Elfstedenpad

Bornwird

Dokkum had eeuwenlang een open verbinding met de zee. De stad was zelfs zetel van de Friese Admiraliteit en fungeerde als marinehaven.

Distance
16.0 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Rembrandt en Saskia: op vrijersvoeten

Leeuwarden

Frieslands meest beroemde bruidspaar ooit zijn Rembrandt (van Rijn) en Saskia (Uylenburgh). Het echtpaar vormt de rode draad in Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw, de expositie in het Fries Museum.

Distance
2.9 km
Duration
minutes
Walking and hiking routes

Swalkroute Minnertsga

Berltsum

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond 'Lyts Hermana'. Er was ook een 'Great Hermana', de boerderij die daar nu staat met die naam, is gebouwd in 1772. In het dorp...

Distance
8.0 km
Duration
95 minutes
Walking and hiking routes

Stavoren - Workum | Elfstedenpad

Stavoren

Het pad gaat verder naar Hindeloopen (Hylpen-77 km) waar je in het Schaatsmuseum een grote collectie schaatsen en de complete geschiedenis van de Elfstedentocht kunt bewonderen.

Distance
18.0 km
Duration
minutes