Cycling routes

What are you looking for?

Sort by:

42 results

Molen Sloten
Cycling

Oersetters pontjesroute

Bolsward

'De Oersetters' is dè fantastische pontjes-fietstocht die voert door Nationaal Landschap Zuidwest- Friesland.

Distance
51.2 km
Duration
185 minutes
Linderoute
Cycling

Linderoute

Wolvega

The route follows the Linde river. A modest river flanked by beautiful heath, marshes and small forests. Marsh, meadow and water birds make their home here and ducks and geese seek refuge here during the winter migration.

Distance
20.0 km
Duration
120 minutes
Luxwoude
Cycling

Rondje Luxwoude

Luxwoude

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde ...

Distance
45.0 km
Duration
270 minutes
Mennistepaadroute - Centrum
Cycling

Mennistepaadroute - Centrum

Schettens

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden.

Distance
25.0 km
Duration
150 minutes
Picknickroute
Cycling

Picknickroute

Drachten

Starting point 60 is on the Overstesingel at the Naturij (children’s farm with playground). This is a route along lovely little roads and cycle paths through forest and heath, past villages and meadows that cross the Koningsdiep river a few times.

Distance
48.0 km
Duration
290 minutes
Smelne's Erfskip

Smallingerland is niet alleen rijk aan natuurschoon, maar ook aan historie. Historie die zijn weerslag vindt in een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten.

Distance
60.0 km
Duration
360 minutes
Franeker
Cycling

Reformatiestad Franeker

Franeker

Met deze fietsroute door het Friesland van de reformatie ziet u de historische binnenstad van Franeker, het monument van Menno Simons en enkele Doopsgezinde kerkjes, of hun oude locatie.

Distance
55.0 km
Duration
minutes
twijzelerheide
Cycling

Swalkroute Twijzelerheide

Twijzelerheide

De route leidt u over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fietst u door e...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
Ryptsjerk
Cycling

Swalkroute Ryptsjerk

Ryptsjerk

De route leidt u gedeeltelijk door de ”Trynwâlden”. Dit gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk is van oudsher een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het is daarom ook niet vreemd dat de adel zich al vroeg vestigde in dit ...

Distance
30.0 km
Duration
180 minutes
De 8 van Grou

The ‘De 8 van Grou’ guide describes the cycling routes indicated on the map based on the cycling route network junctions.

Distance
39.0 km
Duration
230 minutes
Elfstedenfiets
Cycling

Elfsteden cycling route

Leeuwarden

Of course, the tour of tours is the Eleven Cities (Elfsteden)! Not only for skaters, but also for cyclists. Enjoy the vast Frisian countryside over a distance of 255 km.

Distance
257.0 km
Duration
minutes
Poptaslot

Deze fietstocht laat u genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinsen en natuurlijk het wijdste terpenlandschap van de voormalige gemeente Menaldumadeel.

Distance
45.0 km
Duration
minutes
Literatuerrûte Zuid

Deze literatuurroute begint in Stiens bij de Sint Vituskerk en voert je langs 20 borden met een Friestalig gedicht of romanfragment, door alle dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel.

Distance
16.0 km
Duration
100 minutes
Boorden van de Middelzee
Cycling

De boorden van de Middelzee

Leeuwarden

his route also shows how Leeuwarden has been surrounded by terp villages for centuries, which are now part of the city.

Distance
35.0 km
Duration
210 minutes
Ee-Wouden
Cycling

Langs de Ee en door de Wouden

Leeuwarden

Als je de stad uit fietst, vind je net buiten Leeuwarden, aan de Dokkumer Ee, het verrassende dorpje Snakkerburen. Een oud kerkepad leidt u door de weilanden naar het schilderachtig Wyns.

Distance
39.0 km
Duration
240 minutes
wetter
Cycling

Wetterroute

Joure

In dit meest waterrijke deel van Friesland laten wij u vanaf de wal genieten van dit prachtige gebied. Want naast de vele watersportmogelijkheden, is de fiets een prima optie om te genieten van deze mooie omgeving. Deze fietsroute leidt u l...

Distance
45.0 km
Duration
270 minutes
Venenroute
Cycling

Venenroute

Grou

De Venenroute loopt langs het nationale park Alde Feanen, een zeldzaam laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er tril...

Distance
26.0 km
Duration
155 minutes
Oudland van Westergo
Cycling

Het oudland van Westergo

Leeuwarden

Deze route leidt je langs de bekendste koe (Us Mem) van Nederland, door de ingepolderde Middelzee, naar Marssum.

Distance
31.0 km
Duration
180 minutes
Het verdwenen klooster

Vanuit het centrum van Leeuwarden fiets je langs het kronkelende en schilderachtige riviertje de Potmarge de stad uit naar Lytse Geast.

Distance
39.0 km
Duration
240 minutes
Fyts- kuier en vaarroute
Cycling

Fyts, kuier & vaarroute

Joure

This route offers you the opportunity to combine cycling, walking and boating. You can stop off for a canoe trip at De Kievit campsite between junctions 78 and 76. You get a discount upon presenting the cycling route.

Distance
34.0 km
Duration
210 minutes
Paesens
Cycling

Fietsroute Paesens

Paesens

Fietsroute van de detectives Femke en Thom van Paesens naar Anjum en terug.

Distance
13.0 km
Duration
78 minutes
Eastermar
Cycling

Swalkroute Eastermar

Eastermar

De fietsroute vanuit Eastermar leidt u rond de twee meren tussen Burgum en Drachten: de Burgumermar en De Leijen. Het gebied tussen Eastermar en Jistrum dankt haar bekendheid aan het zo kenmerkende coulissenlandschap met haar houtwallen en ...

Distance
40.0 km
Duration
240 minutes
Mennistepaadroute - Het Bildt
Cycling

Mennistepaadroute - Het Bildt

Oudebildtzijl

Noordwest-Friesland is de bakermat van Menno Simons en de doopsgezinden. Hier is nog veel van terug te vinden. Soms letterlijk goed verborgen, omdat de doopsgezinden in het verleden schuilkerkjes bouwden.

Distance
22.0 km
Duration
130 minutes
Warten
Cycling

Swalkroute Warten

Warten

De route leidt u o.a. door Nationaal Park De Alde Feanen, over het eiland De Burd en langs een aantal interessante en waterrijke dorpen. Het zal u niet verbazen dat u gebruik zult moeten maken van een aantal pontjes. De vaartijden en -perio...

Distance
40.0 km
Duration
240 minutes