Skip to main content
Favorites 0

Sluizenfietsroute Weststellingwerf

(46.0 km)

De Sluizenroute Weststellingwerf telt in totaal zes sluizen. 

 • Driewegsluis ook wel de Jonkersluis
 • De Scheenesluis Nijetrijne
 • Sluisje Brandemeer
 • Grachtsluis Munnekeburen
 • Sluis Schoterzijl
 • Kuindersluis

1. De Driewegsluis ook wel de Jonkersluis
De Driewegsluis ligt op de driesprong van de Helomavaart en de Boven- en Onder-Linde. De schutsluis is van het type driewegsluizen, waarvan er drie in Nederland bekend zijn, en dateert van 1928. Eind 1972 is men begonnen met de bouw van een nieuwe sluis, genaamd Linthorst-Homansluis. Daarmee kwam een einde aan het gebruik van de Driewegsluis en deze raakte daarmee in slechte staat. In 1995 werd deze unieke sluis gerestaureerd. 

2. De Scheenesluis Nijetrijne 
Deze schutsluis met draaibrug werd aangeleg…

De Sluizenroute Weststellingwerf telt in totaal zes sluizen. 

 • Driewegsluis ook wel de Jonkersluis
 • De Scheenesluis Nijetrijne
 • Sluisje Brandemeer
 • Grachtsluis Munnekeburen
 • Sluis Schoterzijl
 • Kuindersluis

1. De Driewegsluis ook wel de Jonkersluis
De Driewegsluis ligt op de driesprong van de Helomavaart en de Boven- en Onder-Linde. De schutsluis is van het type driewegsluizen, waarvan er drie in Nederland bekend zijn, en dateert van 1928. Eind 1972 is men begonnen met de bouw van een nieuwe sluis, genaamd Linthorst-Homansluis. Daarmee kwam een einde aan het gebruik van de Driewegsluis en deze raakte daarmee in slechte staat. In 1995 werd deze unieke sluis gerestaureerd. 

2. De Scheenesluis Nijetrijne 
Deze schutsluis met draaibrug werd aangelegd in 1914 ter vervanging van een sluis met een houten kolk uit 1850. De aanleg van deze oudste sluis ter plaatse hield verband met de oprichting van de Groote Veenpolder in Weststellingwerf in 1847. De sluis vormt de verbinding tussen de Scheene en de Jonkers- of Helomavaart. 

3. Sluisje Brandemeer
Om turf per schip buiten de polders te kunnen afvoeren werden dergelijke eenvoudige sluisjes in de polderdijk gebouwd. Sluisjes die eigenlijk niet meer waren dan een, met twee deurpartijen, afgesloten stukje vaart. In 1997 is het danig in verval verkerende sluisje in opdracht van het Staatsbosbeheer gerenoveerd. 

4. Grachtsluis Munnekeburen
De eerste houten schutsluis werd gebouwd in 1850 met sluiswachterwoning.  Deze sluis werd gelegd in de gracht die de verbinding met de Helomavaart kreeg. In 1921 is er op dezelfde fundering een nieuwe sluis gebouwd. In 1930 werd begonnen met het versterken van de sluis vanwege het feit dat het grachtpeil werd verlaagd. De sluis heeft dienst gedaan tot eind 1959. 

5. Sluis Schoterzijl
Schoterzijl is gelegen op de grens van de provincies Friesland en Overijssel. De naam komt al voor in het begin van de 15de eeuw.  Tot 1580 was het een belangrijke sluis in De Tsjonger of De Kuunder. Vanaf 1580 nam de bij Slijkenburg gebouwde schutsluis, het Slijkenburgerzijl, de functie van de Schoterzijl over. In 1702 vond weer een verplaatsing naar Schoterzijl plaats, waarbij gebruik werd gemaakt van de materialen van de oude Slijkenburger schans en werd daar de Nieuwe Schoterzijl als schutsluis gebouwd. In 1902 werd de sluis vernieuwd en kwam na de inpoldering van de Noordoostpolder op non actief te staan. De sluis te Slijkenburg doet alleen nog dienst als waterkering. 

6. Kuindersluis
Als gevolg van de overstromingsramp van 1825 kwam ter bescherming van het achterland in de monding van De Lende een zogenaamde waaiersluis tot stand. In 1843 werd deze vervangen door een schutsluis en werd met het graven van het Nieuwe Kanaal via Tussenlende een verbinding tussen De Lende en De Tsjonger tot stand gebracht. De eigenlijke functie van de sluis kwam te vervallen na de inpoldering van de Noordoostpolder. In de zomer van 1988 werd de sluis ontgraven en werd begonnen met de restauratie met als resultaat het openen van de vaarroute in 1990. 

Sights on this route

Starting point: Paviljoen Driewegsluis
Lindedijk 2 a
8481 KH Nijetrijne
1

Driewegsluis, De Linde

De Driewegsluis is een grote sluis in rivier De Linde vlakbij het dorpje Nijetrijne in Zuidoost Friesland. Naar het Noorden heeft de sluis nog een uitgang naar de Helomavaart.

Driewegsluis, De Linde
36
2

Rottige Meente Nature Reserve

Rottige Meente, which translates loosely as ‘rotten territory’, is a strange name for a spectacularly beautiful wetland nature reserve southwest of the town of Wolvega.

Rottige Meente Nature Reserve
3

Windmolen de Rietvink

In het Friese dorp Nijetrijne staat een molen met een bijzonder verleden. Windmolen de Rietvink werd in 1855 gebouwd en tot 1964 fungeerde de molen als poldermolen. Deze molen werd gebruikt voor het droogleggen van de veenpolder.

Windmolen de Rietvink
4

De Scheenesluis

De Scheenesluis is een historisch sluizencomplex ten noorden van Nijetrijne. Het bestaat uit twee sluizen die dateren uit de 18e eeuw en dienden als belangrijke waterwegverbinding tussen de Friese meren en de Waddenzee.

De Scheenesluis Scheenesluis Rottige Meene
35
34
5

Brandemeer Nature Reserve

The Brandemeer nature reserve is an area of beautiful unspoilt countryside in the municipality of Weststellingwerf. This is a wonderful place to walk or cycle, take spectacular nature photos and discover different species of birds.

Brandemeer Nature Reserve
6

Brandemeer - Oldelamer - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut Brandemeer

Brandemeer - Oldelamer - Vogelkijkhut
7

De Tjonger

De Tjonger (ook wel De Kuinder in het Stellinwerfs) is een oud riviertje dat door Zuidoost Friesland loopt van grofweg Kuinre naar Oosterwolde. Het is onderdeel van de oude Turfroute, die nu voor recreatievaart toegankelijk is.

De Tjonger
02
8

Veerpont Oldelamer

-Het pontje kan bij ijsgang niet worden gebruikt.

Veerpont Oldelamer De pont af aan de zijde van Rotstergaast
81
73
9

Het Brandemeer

Meer in Delfstrahuizen. Staat bekend om haar riet, wat in de winter wordt gemaaid en groeit in het voorjaar en pluimt in het najaar. Het Brandemeer is een POI in de route Boswachterspad...

Het Brandemeer
10

TOP Delfstrahuizen/Echtenerbrug

Bij het Toeristisch Overstap Punt Delfstrahuizen/Echtenerbrug kun je gemakkelijk parkeren of je boot aanleggen en van daaruit het gebied intrekken met de benenwagen of fiets.

TOP Delfstrahuizen/Echtenerbrug TOP Delfstrahuizen/Echtenerbrug
11

Melkfabriek de Tjongervallei

De melkfabriek in Delfstrahuizen is ontstaan nadat er vanwege armoede en werkeloosheid veel onrust heerste in de omgeving.

Melkfabriek de Tjongervallei
61
12

Delfstrahuizen-Echtenerbrug

Delfstrahuizen, together with Echtenerbrug, forms a twin village on the edge of Lake Tjeukemeer.

Delfstrahuizen-Echtenerbrug
60
63
72
26
26
27
31
13

Slijkenburgerschans

Van de Slijkenburgerschans is helaas niets meer te zien. In 1993 is er een monument en een kanon in de berm bij een boerderij geplaatst, ter nagedachtenis aan de schansentijd. 

Slijkenburgerschans Slijkenburgerschans
32
14

River Linde

The River Linde is a beautiful stretch of water in south Friesland. Running from the little village of Tronde to the village of Kuinre, it forms the border between the provinces of Friesland and Overijssel. This is a wonderful area for riverside walks.

River Linde
36
End point: Paviljoen Driewegsluis
Lindedijk 2 a
8481 KH Nijetrijne
 • 36
 • 35
 • 34
 • 02
 • 81
 • 73
 • 61
 • 60
 • 63
 • 72
 • 26
 • 26
 • 27
 • 31
 • 32
 • 36