Ga naar inhoud
MAP

Staandemastroute

(38,0 km)

  • route.download

Fan Dokkum, farrend om Ljouwert hinne en fan de Fryske haadstêd nei Terherne. Nei de rêst fan de greiden en doarpen… en wer werom.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: terherne
1

Hotel Restaurant Goerres

Hotel Restaurant Goerres
Kanadeeskestrjitte 45
8491BC Akkrum
2

Watertorenhotel Nes

Watertorenhotel Nes
Watertorenhotel Nes
Kleasterwei 19
8494 NN Nes
3

Restaurant 't Kofschip

Restaurant 't Kofschip
Wijdesteeg 10
9001 AK Grou
4

Toeristisch informatie punt Grou

Toeristisch informatie punt Grou
Halbertsma's Plein 12
9001 AH Grou
5

Hotel Café Restaurant Oostergoo

Hotel Café Restaurant Oostergoo
Nieuwe Kade 1
9001AE Grou
6

Restaurant Oan 't Wetter

Restaurant Oan 't Wetter
Yn'e Lijte 2
9001 ZR Grou
7

Roordastate

Roordastate
Ald Slotwei 1
9005 NK Warga
Roordastate
8

Jachtwerf van der Werff

Jachtwerf van der Werff
Nieuwe hoek 17
9005 NA Wergea
9

Jachthaven Leeuwarden

Jachthaven Leeuwarden
Jachthaven Leeuwarden
De Zwemmer 3
8939 CA Leeuwarden
10

Fries Landbouwmuseum

Fries Landbouwmuseum
Fries Landbouwmuseum Leeuwarden
Felling 6
8912 CG Leeuwarden
11

Fries Museum

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
12

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden
Stationsplein 1
8911AC Leeuwarden
13

Oldehove

Oldehove
Oldehove
Oldehoofsterkerkhof 1
8911 DH Leeuwarden
14

Stek Leeuwarden

Stek Leeuwarden
Harlingersingel 2
8913CJ Leeuwarden
15

Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin

Stadspark en Jachthaven De Prinsentuin
Prinsentuin 1
8911DE Leeuwarden
16

Grote of Jacobijnerkerk

Grote of Jacobijnerkerk
Jacobijnerkerkhof 95
8911EN Leeuwarden
17

Eetcafe De Winze

Eetcafe De Winze
Wijns 30
9091BE Wyns
18

It Posthûs

It Posthûs
Ds. R.H.Kuipersstraat 1
9111HA Burdaard
19

Molen 'De Zwaluw'

Molen 'De Zwaluw'
Mounewei 17
9111 HB Burdaard
20

Molen Zeldenrust Dokkum

Molen Zeldenrust Dokkum
Baantjebolwerk 3
9101 NH Dokkum
21

Restaurant de Waard van Dokkum

Restaurant de Waard van Dokkum
Markt 30 a
9101 LS Dokkum
Restaurantzaal
22

11Fountains Dokkum

11Fountains Dokkum
De Markt 28
9101 LS Dokkum
23

Hotel de ABDIJ Dokkum

Hotel de ABDIJ Dokkum
Hotel de ABDIJ Dokkum
Markt 30 a
9101LS Dokkum
voorzijde
24

Keerpunt Elfstedentocht

Keerpunt Elfstedentocht
Vleesmarkt 1
9101 ML Dokkum
Doorlopers bankjes bij Keerpunt Dokkum
Einpunt: Dokkum