Ga naar inhoud
MAP

Bolsward-Hartwerd | Klooster Claercamppad: rondwandeling 2

(15,5 km)

  • route.download

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

In de middeleeuwen lag Bolsward op een eiland tussen de Middelzee en de Marneslenk. De stad was goed bereikbaar over het water en werd een bloeiend handelscentrum. In de achttiende eeuw maakte de veepest een einde aan de florerende Bolswarder zuiveleconomie. Maar de koopmanshuizen, grachten en kerken van de Hanzestad bleven goed bewaard.

Bolsward is een pelgrimsoord vanwege de heiligverklaring van pater Titus Brandsma, hij werd geboren op een boerderij aan de rand van Bolsward. De andere reden dat pelgrims Bolsward bezoeken, is het houten mirakelbeeld ‘Maria van Sevenwouden’. Het overleefde op wonderbaarlijke wijze een aanval door een plunderende en brandstichtende legerbende en is nog steeds te zien in een zijkapel van de fraaie Franciscuskerk aan de Grote Dijlakker.

Terug in de tij…

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

In de middeleeuwen lag Bolsward op een eiland tussen de Middelzee en de Marneslenk. De stad was goed bereikbaar over het water en werd een bloeiend handelscentrum. In de achttiende eeuw maakte de veepest een einde aan de florerende Bolswarder zuiveleconomie. Maar de koopmanshuizen, grachten en kerken van de Hanzestad bleven goed bewaard.

Bolsward is een pelgrimsoord vanwege de heiligverklaring van pater Titus Brandsma, hij werd geboren op een boerderij aan de rand van Bolsward. De andere reden dat pelgrims Bolsward bezoeken, is het houten mirakelbeeld ‘Maria van Sevenwouden’. Het overleefde op wonderbaarlijke wijze een aanval door een plunderende en brandstichtende legerbende en is nog steeds te zien in een zijkapel van de fraaie Franciscuskerk aan de Grote Dijlakker.

Terug in de tijd ga je als je de kloosterkerk van de Franciscaner Minnebroeders bezoekt. Zij kwamen in 1260 naar Bolsward. Na een brand in de driebeukige Broerekerk, kwam er een aantal jaren geleden een glazen overkapping als dak op deze ruïne. De grote Martinikerk van Bolsward is ook de moeite waard om te bekijken, de kerk staat op de oudste terp van de stad.

De weg naar Burgwerd leidt je door een oeroude polder. Al rond het jaar duizend werd er een dijk met ontwateringsluizen langs Hartwerd, Burgwerd en Bolsward aangelegd. De kloosters Bloemkamp, het stadsklooster en Oegeklooster moeten hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Even verder, ten oosten van Hartwerd, stichtten in 1191 drie monniken vanuit Klooster Claercamp hier het Olde Clooster ofwel Bloemkamp. Het klooster bemoeiden zich met ontwatering en dijkenbouw en werd grootgrondbezitter. In 1572 werd Bloemkamp verwoest door de Watergeuzen, op de voormalige kloosterterp staat nog een boerderij met de naam Bloemkamp.

Bij het kerkhof van het dorp Hartwerd stond een Monckehuys, een uithof van Bloemkamp. In Hartwert is van alle religieuze rijkdom ook geen spoor terug te vinden, alles is verdwenen op een expositie van wat aardewerk in een trekkershut na. De kerk is gesloopt en uit de restanten van de kerktoren is een kleine klokkentoren gebouwd die nog één keer per dag luidt.

Via een boerenpad loop je naar Ugoklooster, dat tussen 1411 en 1572 een vrouwenklooster was en in 1881 de geboorteplaats van Titus Brandsma. Een monument voor de boerderij herinnert hieraan.

Deze route is onderdeel van het Klooster Clearcamppad. Bestel de wandelgids van deze pelgrimstocht!

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Snekerpoort 21
8701 HK Bolsward
1

Broerekerk

Broerekerk
Broereplein 10
8701JC Bolsward
2

11Fountains Bolsward

11Fountains Bolsward
Broereplein 10
8701 JC Bolsward
3

Stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward
Wipstraat 1
8701 HZ Bolsward
98
61
67
81
71
4

Klokkenstoel Hartwerd

Klokkenstoel Hartwerd
Kloosterweg 1
8741 KB Hartwerd
72
98
5

Martinikerk Bolsward

Martinikerk Bolsward
Martinikerk Bolsward
Groot Kerkhof 4
8701 HG Bolsward
52
Einpunt: Snekerpoort 21
8701 HL Bolsward
  • 98
  • 61
  • 67
  • 81
  • 71
  • 72
  • 98
  • 52