Ga naar inhoud
Favorieten 0

Bolsward-Hartwerd | Klooster Claercamppad: rondwandeling 2

(15,5 km)

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

In de middeleeuwen lag Bolsward op een eiland tussen de Middelzee en de Marneslenk. De stad was goed bereikbaar over het water en werd een bloeiend handelscentrum. In de achttiende eeuw maakte de veepest een einde aan de florerende Bolswarder zuiveleconomie. Maar de koopmanshuizen, grachten en kerken van de Hanzestad bleven goed bewaard.

Bolsward is een pelgrimsoord vanwege de heiligverklaring van pater Titus Brandsma, hij werd geboren op een boerderij aan de rand van Bolsward. De andere reden dat pelgrims Bolsward bezoeken, is het houten mirakelbeeld ‘Maria van Sevenwouden’. Het overleefde op wonderbaarlijke wijze een aanval door een plunderende en brandstichtende legerbende en is nog steeds te zien in een zijkapel van de fraaie Franciscuskerk aan de Grote Dijlakker.

Terug in de tij…

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

In de middeleeuwen lag Bolsward op een eiland tussen de Middelzee en de Marneslenk. De stad was goed bereikbaar over het water en werd een bloeiend handelscentrum. In de achttiende eeuw maakte de veepest een einde aan de florerende Bolswarder zuiveleconomie. Maar de koopmanshuizen, grachten en kerken van de Hanzestad bleven goed bewaard.

Bolsward is een pelgrimsoord vanwege de heiligverklaring van pater Titus Brandsma, hij werd geboren op een boerderij aan de rand van Bolsward. De andere reden dat pelgrims Bolsward bezoeken, is het houten mirakelbeeld ‘Maria van Sevenwouden’. Het overleefde op wonderbaarlijke wijze een aanval door een plunderende en brandstichtende legerbende en is nog steeds te zien in een zijkapel van de fraaie Franciscuskerk aan de Grote Dijlakker.

Terug in de tijd ga je als je de kloosterkerk van de Franciscaner Minnebroeders bezoekt. Zij kwamen in 1260 naar Bolsward. Na een brand in de driebeukige Broerekerk, kwam er een aantal jaren geleden een glazen overkapping als dak op deze ruïne. De grote Martinikerk van Bolsward is ook de moeite waard om te bekijken, de kerk staat op de oudste terp van de stad.

De weg naar Burgwerd leidt je door een oeroude polder. Al rond het jaar duizend werd er een dijk met ontwateringsluizen langs Hartwerd, Burgwerd en Bolsward aangelegd. De kloosters Bloemkamp, het stadsklooster en Oegeklooster moeten hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Even verder, ten oosten van Hartwerd, stichtten in 1191 drie monniken vanuit Klooster Claercamp hier het Olde Clooster ofwel Bloemkamp. Het klooster bemoeiden zich met ontwatering en dijkenbouw en werd grootgrondbezitter. In 1572 werd Bloemkamp verwoest door de Watergeuzen, op de voormalige kloosterterp staat nog een boerderij met de naam Bloemkamp.

Bij het kerkhof van het dorp Hartwerd stond een Monckehuys, een uithof van Bloemkamp. In Hartwert is van alle religieuze rijkdom ook geen spoor terug te vinden, alles is verdwenen op een expositie in een tuinhuisje na. De kerk is gesloopt en uit de restanten van de kerktoren is een kleine klokkentoren gebouwd die nog één keer per dag luidt.

Via een boerenpad loop je naar Ugoklooster, dat tussen 1411 en 1572 een vrouwenklooster was en in 1881 de geboorteplaats van Titus Brandsma. Een monument voor de boerderij herinnert hieraan.

Deze route is onderdeel van het Klooster Clearcamppad. Bestel de wandelgids van deze pelgrimstocht!

Dit ga je zien

Startpunt: Snekerpoort 21
8701 HK Bolsward
1

Broerekerk

Broerekerk

De Broerekerk werd in de 13de eeuw gebouwd als kloosterkerk van de Minderbroeders. Het klooster werd in 1580 verlaten en afgebroken. De driebeukige kerk zonder toren is een ruïne als gevolg van een brand die plaatsvond op 8 mei 1980.

2

11fountains Bolsward

11fountains Bolsward

Vleermuizen zijn intrigerende, nuttige dieren die met hun jacht op insecten cruciaal zijn in het ecologisch systeem. De vleermuis staat in de Aziatische cultuur symbool voor rijkdom, geluk en een gezegende ouderdom.

3

Stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward

Het stadhuis in Bolsward is één van de mooiste pareltjes van Friesland. Het rijkversierde stadhuis is van 1614 tot 1617 gebouwd en ontworpen door Jacob Gysbert (vader van Gysbert Japicx).

98
61
67
4

Informatiepunt voormalig klooster Bloemkamp (Oldeclooster)

Informatiepunt voormalig klooster Bloemkamp (Oldeclooster)

Informatiepunt in een tuinhuisje over het indrukwekkende middeleeuwse kloostercomplex Bloemkamp (1191-1580) vlakbij Bolsward.

Informatiepunt bewegwijzering
81
71
5

Klokkenstoel Hartwerd

Klokkenstoel Hartwerd

In de middeleeuwen heeft op de plek van de klokkenstoel een Romano-gotische kerk in Hartwerd gestaan. Het was vrij opmerkelijk dat het kleine terpdorp Hartwerd een eigen parochiekerk had.

72
6

Ugoklooster (Oegekleaster)

Ugoklooster (Oegekleaster)

Ugoklooster was tussen 1411 en 1572 een vrouwenklooster. Het is nu een buurtschap van drie boerderijen. In 1881 werd hier pater Titus Brandsma geboren.

98
7

Martinikerk Bolsward

Martinikerk Bolsward

De Martinikerk in Bolsward is een gotisch kerkgebouw. Met het forse zadeldaktoren domineert de Martinikerk al eeuwenlang het silhouet van de stad Bolsward.

52
Eindpunt: Snekerpoort 21
8701 HL Bolsward
  • 98
  • 61
  • 67
  • 81
  • 71
  • 72
  • 98
  • 52