Toegankelijkheidsverklaring van Stichting Merk Fryslân

Verklaring

Stichting Merk Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Merk Fryslân.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Stichting Merk Fryslân is beschikbaar via de link https://www.friesland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Merk Fryslân van Stichting Merk Fryslân voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Merk Fryslân .
Functie: Directeur bestuurder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@merkfryslan.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

 

Het toegankelijkheidslabel van Merk Fryslân. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.