Ga naar inhoud
Favorieten 0

Spoedcursus Frysk yn Fryslân

Alles wat je moet weten als je naar Friesland komt. Alles om je een beetje Fries te voelen.

In Friesland hoor je een andere taal, de tweede taal van Nederland. Geen dialect of accent, een moedertaal die je in het dagelijks leven overal hoort. In de supermarkt, op straat, maar ook in de rechtbank, op school, en in het provinciehuis drukken de friezen zich uit in hun eigen taal.

Fryske feitjes

Alvast een paar Fryske wurden om te leren

Kletterdei

is de dag dat de 11fountains weer aan gaan. Op die dag gaan ze weer ‘klateren’ en in het Frysk heet dat dan kletterdei, klaterdag.

Fierljeppen, Keatsen en Skûtsjesilen

zijn drie typisch friese sporten. Kaatsen scheelt maar 1 letter met het Nederlandse woord en zegt dus genoeg. Misschien heb je wel eens gehoord van de vrachtschepen, de Skûtsjes, en vind je het dus logisch dat zeilen daarvan vertaalt als Skûtsjesilen. Tot slot ontleden we Fierljeppen. Fier is ver en ljeppen kent dezelfde stamvader als het Engels woord leap. Het betekent dus springen of je ergens overheen lanceren.

Ljipaaisykje

zoeken naar een kievietseitje is een traditie die er inmiddels juist voor zorgt dat de vogels en hun eieren beschermd blijven. In het vroege voorjaar wordt er gezocht. De nesten markeren helpt de boeren om er omheen te maaien.

Wjerspegelje

Wjerspegelje

‘Wjerspegelje’ betekent weerspiegelen en is een project waarin Fryske gedichten die je kan lezen tijdens het handenwassen op de spiegels geplaatst werden. Op meer dan 200 locaties over de hele provincie te vinden in de gastvrijheid sector, bibliotheken, scholen en gemeentehuizen.

griene tsiis

griene tsiis

Bûter, brea en griene tsiis; wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. De 16de eeuwse Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, gebruikte dit als wachtwoord om de Friezen van de niet-Friezen te onderscheiden.

Tsjoch!

Dit woord neem je lekker mee naar huis. Het is proost in het Frysk.

 

Wolkom bij deze Fryske vlog! In deze vlog gaat Nynke je een aantal Fryske woorden en zinnen leren, doe je mee?

Leer een beetje Frysk - Wil jij aan de slag met de Fryske taal? Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Taal fan it hert

Stap 1

Bestel het gratis boekje Taal fan it hert. Je kan ook de pdf versie downloaden er er is een app die het boekje aanvult.

 

Ontvang het boekje
landingspagina frysk

Onthoud dit dondersgoed

Stap 2

It kin net betekent: het kan niet
It kin krekt betekent: het kan net

 

Het kan je leven redden als je het ijs op gaat…

Stap 3: Zing mee met Friese hits zoals

Kursus

Stap 4

Volg de taalcursus bij Afûk. Je kan hier ook boeken kopen van Friese schrijvers of vertaalde klassiekers. En luister of kijk naar de uitzendingen van de regionale tv-zender Omrop Fryslân.

 

Meer over de taalcursus