Skip to main content
Favorites 0

Fiets van polder naar polder

(51.5 km)

Nederland is het land van polders. Ze hebben ons land wereldberoemd gemaakt. Deze fietstocht voert door het polderlandschap ten zuiden van Leeuwarden, een eeuwenoud cultuurlandschap waar vroeger de Middelzee liep.

Deze middeleeuwse zeearm, die vanaf 1100 langzaam dichtslibde en ingepolderd werd, heeft duidelijke sporen nagelaten in het landschap, zoals dijken en terpen. 

De fietstocht voert van de Hempensermeerpolder naar de Lionserpolder. Twee polders van grote waarde. Als natuurgebieden zijn het oases voor broedvogels en bijzondere plantensoorten. Als cultuurhistorische monumenten, elk met een heel eigen ontstaansgeschiedenis, herinneren ze ons aan een voortdurende strijd van de Friezen met het water.

Onderweg kom je langs knusse Friese streek- en terpdorpjes zoals Jowert en Bears. Ook kom je practisch langs het Fries Landbouwmuseum. Stap hier zeker ook even af om een kijkje te nemen!

Sights on this route

Starting point: Kerkbuurt
9005 Wergea
1

Theaterkerk De Bidler

In de periode van 1975 – 1986 is met veel vrijwilligers de voormalige Nederlands Hervormde kerk verbouwd tot theater. Nu, bijna 30 jaar later, is de aanvankelijk ‘sobere’ zaal omgebouwd tot een volwaardig klein theater met een capaciteit van 275 zitplaats

Theaterkerk De Bidler
96
95
68
2

Hempensermeerpolder

De Hempensermeerpolder is een van de belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân; een paradijs voor grutto’s, kieviten, tureluurs en een enkele watersnip. Ook is het een topgebied voor de haas, soms worden er wel 80 geteld!

Hempensermeerpolder
3

Hempenserpoldermolen

De Hempenserpoldermolen is in 1863 tussen Leeuwarden en Wergea gebouwd als achtkante poldermolen, gedekt met riet.

Hempenserpoldermolen Hempenserpoldermolen
70
37
4

Goutum

Goutum was oorspronkelijk een terpdorp. In de loop van de tijd is Goutum geleidelijk veranderd van een agrarisch dorp tot een flink forensendorp. Het dorp wordt geheel omringd door het grondgebied van de stad Leeuwarden.

Goutum
93
34
5

Fries Landbouwmuseum (Frisian Agricultural Museum)

Friesland has been an agricultural province for centuries. Since time immemorial, farmers have kept livestock and worked the land. In the Frisian Agricultural Museum, you (re)experience the valuable traces that all those agricultural activities have...

Fries Landbouwmuseum (Frisian Agricultural Museum)
06
07
27
58
31
39
59
60
6

Boksum

Boksum is een dorp in de gemeente Waadhoeke, net ten zuidwesten van Leeuwarden. Boksum is ontstaan aan de voormalige Middelzee. Je kunt hier heerlijk fietsen genietend van de weidse vergezichten. Breng ook zeker eens een bezoek aan de kerk.

Boksum
7

Sint Margaretakerk Boksum

Deze Romano-gotische kerk uit uit de twaalfde eeuw is gebouwd bovenop de terp van Boksum, met daarom heen een kerkhof met leilinden omringd.

Sint Margaretakerk Boksum kerk Boksum
70
8

Boerderijwinkel Tsiis & sa

Boerderijwinkel Tsiis & sa is gelegen in het kleine dorpje Hilaard, vlabij Leeuwarden.

Boerderijwinkel Tsiis & sa tsiis en sa kaas
72
53
74
9

Lionserpolder

The Lionserpolder is located between the Frisian terp villages of Jorwert (Jowerd) and Leons (Lions). It is a typical open Frisian pastoral landscape. Part of the polder is managed by Natuurmonumenten (Nature Monuments), while the other part is under private nature management by farmers.

Lionserpolder
94
10

Baard

Baard, a cozy terp village in the green meadows of the Greidhoek. Did you know that the residents are called 'Baarder katten' (Baarder cats)? The proverbial 'dogs' live in Leons. The statue in the center commemorates these earlier times.

Baard
11

Sint Gertrudiskerk Baard

The church building has been rebuilt several times in the same location over the centuries. There is also space for liturgical activities. Additionally, it is used for music lessons, choir rehearsals, concerts, and as an exhibition space.

Sint Gertrudiskerk Baard
97
12

Jorwerd

Jorwert is an ancient mound village located in the triangle of Leeuwarden, Sneek, and Franeker. The highlight is the annual open-air theater in the notary garden. Are you looking for tranquility? Be sure to visit Nijkleaster, which stands for silence, reflection, and connection.

Jorwerd
13

Redbadtsjerke Jorwert

The Redbadtsjerke in Jorwert has been owned by the Foundation Alde Fryske Tsjerken since 1994. The volunteers of this committee manage and rent out the Redbadtsjerke to, among others, musical groups and individuals. The church also serves as a wedding venue.

Redbadtsjerke Jorwert Jortwert Kerk exterieur
65
14

Beers (Bears)

Bears is een klein terpdorp in de Greidhoek, ten zuidwesten van de stad Leeuwarden. In het dorp ligt de zeventiende-eeuwse Stinspoort van de voormalige Uniastate. Deze is tevens een museum. De afgebroken state staat uitgebeeld via een stalenconstructie.

Beers (Bears)
15

Bezoekerscentrum Uniastate en Tsjerke Bears

A 13th century church with an ornately decorated interior and a pretty wood carved pulpit is situated on the terrain of the cultural historic centre Uniastate. The church has a visitor centre with a permanent exhibition about castles in Friesland. T...

Bezoekerscentrum Uniastate en Tsjerke Bears
20
87
27
07
06
02
01
97
96
End point: Kerkbuurt
9005 Wergea
 • 96
 • 95
 • 68
 • 70
 • 37
 • 93
 • 34
 • 06
 • 07
 • 27
 • 58
 • 31
 • 39
 • 59
 • 60
 • 70
 • 72
 • 53
 • 74
 • 94
 • 97
 • 65
 • 20
 • 87
 • 27
 • 07
 • 06
 • 02
 • 01
 • 97
 • 96