Ga naar inhoud
Favorieten 0

Fiets van polder naar polder

(51.5 km)

Nederland is het land van polders. Ze hebben ons land wereldberoemd gemaakt. Deze fietstocht voert door het polderlandschap ten zuiden van Leeuwarden, een eeuwenoud cultuurlandschap waar vroeger de Middelzee liep.

Deze middeleeuwse zeearm, die vanaf 1100 langzaam dichtslibde en ingepolderd werd, heeft duidelijke sporen nagelaten in het landschap, zoals dijken en terpen. 

De fietstocht voert van de Hempensermeerpolder naar de Lionserpolder. Twee polders van grote waarde. Als natuurgebieden zijn het oases voor broedvogels en bijzondere plantensoorten. Als cultuurhistorische monumenten, elk met een heel eigen ontstaansgeschiedenis, herinneren ze ons aan een voortdurende strijd van de Friezen met het water.

Onderweg kom je langs knusse Friese streek- en terpdorpjes zoals Jowert en Bears. Ook kom je practisch langs het Fries Landbouwmuseum. Stap hier zeker ook even af om een kijkje te nemen!

Dit ga je zien

Startpunt: Kerkbuurt
9005 Wergea
1

Theaterkerk De Bidler

In de periode van 1975 – 1986 is met veel vrijwilligers de voormalige Nederlands Hervormde kerk verbouwd tot theater. Nu, bijna 30 jaar later, is de aanvankelijk ‘sobere’ zaal omgebouwd tot een volwaardig klein theater met een capaciteit van 275 zitplaats

Theaterkerk De Bidler
96
95
68
2

Hempensermeerpolder

De Hempensermeerpolder is een van de belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân; een paradijs voor grutto’s, kieviten, tureluurs en een enkele watersnip. Ook is het een topgebied voor de haas, soms worden er wel 80 geteld!

Hempensermeerpolder
3

Hempenserpoldermolen

De Hempenserpoldermolen is in 1863 tussen Leeuwarden en Wergea gebouwd als achtkante poldermolen, gedekt met riet.

Hempenserpoldermolen Hempenserpoldermolen
70
37
4

Goutum

Goutum was oorspronkelijk een terpdorp. In de loop van de tijd is Goutum geleidelijk veranderd van een agrarisch dorp tot een flink forensendorp. Het dorp wordt geheel omringd door het grondgebied van de stad Leeuwarden.

Goutum
93
34
5

Fries Landbouwmuseum

Friesland is al eeuwenlang een agrarische provincie. Sinds mensenheugenis houden boeren er vee en bewerken ze het land. In het Fries Landbouwmuseum (her)beleef je de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten.

Fries Landbouwmuseum
06
07
27
58
31
39
59
60
6

Boksum

Boksum is een dorp in de gemeente Waadhoeke, net ten zuidwesten van Leeuwarden. Boksum is ontstaan aan de voormalige Middelzee. Je kunt hier heerlijk fietsen genietend van de weidse vergezichten. Breng ook zeker eens een bezoek aan de kerk.

Boksum
7

Sint Margaretakerk Boksum

Deze Romano-gotische kerk uit uit de twaalfde eeuw is gebouwd bovenop de terp van Boksum, met daarom heen een kerkhof met leilinden omringd.

Sint Margaretakerk Boksum kerk Boksum
70
8

Boerderijwinkel Tsiis & sa

Boerderijwinkel Tsiis & sa is gelegen in het kleine dorpje Hilaard, vlabij Leeuwarden.

Boerderijwinkel Tsiis & sa tsiis en sa kaas
72
53
74
9

Lionserpolder

De Lionserpolder ligt tussen de Friese terpdorpen Jorwert (Jowerd) en Leons (Lions). Een typisch open Fries weidelandschap. De polder is voor een deel in beheer bij Natuurmonumenten en op het andere deel vindt particulier natuurbeheer plaats door boeren.

Lionserpolder
94
10

Baard

Baard een smûk terpdorp in de groene greide van de de Greidhoek. Wist je dat de bewoners 'Baarder katten' worden genoemd? De spreekwoordelijke 'honden' wonen in Leons. Het standbeeld in het centrum van Baard herinnert aan deze vroegere tijden.

Baard
11

Sint Gertrudiskerk Baard

Het kerkgebouw is in de loop der eeuwen enkele malen op dezelfde plaats herbouwd.  Er is ook ruimte voor liturgische activiteiten. Daarnaast is ze in gebruik voor muzieklessen, koorrepetities, concerten en als expositieruimte.

Sint Gertrudiskerk Baard
97
12

Jorwert (Jowerd)

Jorwert is een oud terpdorp wat ligt in de driehoek Leeuwarden, Sneek en Franeker. Hoogtepunt is het jaarlijks terugkerende openluchttheater in de notaristuin. Kom je voor rust? Bezoek dan zeker ook Nijkleaster wat staat voor stilte, bezinning en verbinding.

Jorwert (Jowerd)
13

Redbadtsjerke Jorwert

De Redbadtsjerke in Jorwert is sinds 1994 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De vrijwilligers van deze commissie heeft de Redbadtsjerke in beheer en verhuur die aan o.a. muziekgezelschappen, particulieren.De kerk dient tevens als trouwlocatie

Redbadtsjerke Jorwert Jortwert Kerk exterieur
65
14

Bears (Beers)

Bears is een klein terpdorp in de Greidhoek, ten zuidwesten van de stad Leeuwarden. In het dorp ligt de zeventiende-eeuwse Stinspoort van de voormalige Uniastate. Deze is tevens een museum. De afgebroken state staat uitgebeeld via een stalenconstructie.

Bears (Beers) Bears
15

Uniastate en Tsjerke Bears

Op het terrein van Cultuur-historisch centrum Uniastate bevindt zich een 13e eeuwse kerk met een rijk interieur en een fraai houtgesneden preekstoel. Ook de unieke replica/luchtspiegeling van de oude State staat op het terrein.

Uniastate en Tsjerke Bears
20
87
27
07
06
02
01
97
96
Eindpunt: Kerkbuurt
9005 Wergea
 • 96
 • 95
 • 68
 • 70
 • 37
 • 93
 • 34
 • 06
 • 07
 • 27
 • 58
 • 31
 • 39
 • 59
 • 60
 • 70
 • 72
 • 53
 • 74
 • 94
 • 97
 • 65
 • 20
 • 87
 • 27
 • 07
 • 06
 • 02
 • 01
 • 97
 • 96