Ga naar inhoud
Favorieten 0

Hervormde Kerk Westergeest

Westergeest

Een imposante kerk uit ongeveer 1200. De gevels hebben veel nissen en vensters van allerlei vorm, en in het koor zijn een kleine hagioscoop en piscina te herkennen. De bovenzone van de noordkant van het schip en het koor kregen een bekroning van rondboogfriezen....

Een imposante kerk uit ongeveer 1200. De gevels hebben veel nissen en vensters van allerlei vorm, en in het koor zijn een kleine hagioscoop en piscina te herkennen. De bovenzone van de noordkant van het schip en het koor kregen een bekroning van rondboogfriezen. Er zijn duidelijke sporen van aanbouwen aan zowel de noord- als zuidkant.

Binnen kun je op het tufstenen koorgewelf een dertiendede-eeuwse schildering bewonderen. Hoewel vervaagd kun je bovenin Christus als rechter bij het Laatste Oordeel herkennen, daaronder heiligen. In het koor liggen interessante grafzerken van zandsteen met geometrische versieringen en een biddende gestalte. De preekstoel dateert uit de zeventiende eeuw en het orgel uit 1891.

Extra informatie:

De imposante dorpskerk verrees omstreeks 1200 met iets versmald koor, een opnieuw versmalde halfronde sluiting en een toren. De muren van het schip bezitten in de benedenzone reeksen rondbogige nissen die tot de grond toe doorlopen. Deze nissen zitten ook in het onderste deel van de toren. Aan de noordzijde wordt de bovenzone van het schip, het koor en de hele koorsluiting bekroond door rondboogfriezen. De bovenzone van de noordelijke schipmuur is in twee brede spaarvelden tussen lisenen verdeeld en in beide vakken staat een rondboogvenster. Zowel aan de noord- als de zuidzijde hebben de ingangen dubbele bogen met een sikkeleffect. In de zuidmuur van het schip en het koor zijn spitsboogvensters ingebroken. De koormuren bezitten aan beide kanten een klein romaans rondboogvenster en er zijn sporen van aanbouwen. Aan de noordzijde is de grote, dichtgemetselde boog geprofileerd; aan de zuidzijde is deze plat dichtgezet met kleine gele steen. De koorsluiting heeft in de bovenzone spaarvelden tussen lisenen. De rondboogvensters hebben rondstaven in de dagkanten en er zijn een kleine hagioscoop en een piscina te zien. De half ingebouwde en in 1807 verlaagde toren met korte, ingesnoerde spits gaat ongeleed op en heeft aan de westzijde een smalle ingang in een viervoudig profiel. In de benedenruimte van de toren zitten aanzetten van een gewelf.

De hoge kerkruimte wordt gedekt door een vlak balkenplafond. Aan de noordwand van de lange koortravee is te zien dat deze ruimte van een stenen overwelving was voorzien. De in banen gekleurde triomfboog en het gewelf van de koorsluiting zijn van tufsteen. Op het gewelf is een 13de-eeuwse schildering te zien. De voorstellingen zijn vervaagd, maar hetbovenste van de vier registers stelt vrij zeker Christus als rechter bij het Laatste Oordeel voor. Daaronder zijn heiligen te ontwaren. In het koor liggen interessante grafzerken van roze en grijze zandsteen met geometrische versieringen en met een biddende gestalte. De eenvoudige preekstoel is laat 17de-eeuws. Het orgel is in 1891 gebouwd door Bakker & Timmenga.

Romaans

Omstreeks 1200

Protestants

Grafzerken, gewelfschildering, preekstoel, orgel

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Hervormde Kerk Westergeest

Kalkhuswei 2
9295 KN Westergeest
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten