Ga naar inhoud
Favorieten 0

Grutte Tsjerke Ternaard

Ternaard

Een behoorlijke kerk met een prachtig interieur. De half ingebouwde toren met spits en vleugelmuren bepaalt pas sinds 1871 het silhouet van Ternaard, daarvoor deed een zadeldaktoren dat. Ook de kerk zelf had een voorgangster. Daarvan zijn in de noordmuur...

Een behoorlijke kerk met een prachtig interieur. De half ingebouwde toren met spits en vleugelmuren bepaalt pas sinds 1871 het silhouet van Ternaard, daarvoor deed een zadeldaktoren dat. Ook de kerk zelf had een voorgangster. Daarvan zijn in de noordmuur tufsteenfragmenten hergebruikt.

Loop zeker even naar binnen als dat kan. Het kerkschip bezit een bijzonder deftig interieur met fraai meubilair uit vooral de zeventiende eeuw. Onder meer de preekstoel, het doophek en de herenbank van de familie Van Aylva zijn prachtig. Deze familie bewoonde twee staten bij het dorp en kreeg ook een zeer grote grafzerk in de kerk. Ook de avondmaaltafel dateert uit de renaissance tijd. Het orgel met een buitengewoon fraaie kas staat op een galerij met zuiltjes en familiewapens.

Extra informatie:

De kerk is een laatgotisch bouwwerk dat omstreeks 1540 tot stand kwam. Zij heeft een tufstenen voorgangster gehad; in de noordmuur zijn fragmenten van dit materiaal hergebruikt. Het schip is negen traveeën diep en heeft een vijfzijdige sluiting. De ruimtelijke vakken worden geleed door eenmaal versneden steunberen die in 1792 zijn vernieuwd. De zuidelijke muur heeft acht grote spitsboogvensters, waarvan de tweede als enige bij de vensterkop een kleine fleuron in het metselwerk bezit. De noordzijde heeft een onregelmatige indeling met drie grote vensters en westelijk twee kleine vensters van verschillende vorm. De half ingebouwde toren met spits en vleugelmuren verving in 1871 de oude zadeldaktoren. Het geheel heeft enige plastiek gekregen door nissen en spaarvelden onder blok- en rondboogfriezen.

Onder het houten tongewelf uit 1792 met trekbalken en sleutelstukken ontplooit zich een buitengewoon deftig interieur met binnen de lambrisering fraai meubilair uit voornamelijk de 17de eeuw. De preekstoel met klankbord (midden 17de-eeuws) heeft een kuip die in 1779 ebbenhouten hoekzuilen en inlegwerk van hetzelfde zwarte hout in de gekorniste panelen kreeg. Het doophek met vaasvormige balusters (1845) heeft een koperen doopboog van omstreeks 1660. Tegenover de preekstoel staat de drievoudige, met ebbenhout ingelegde herenbank van de familie van Aylva die bij Ternaard twee staten bewoonde. De hoofdbank is overhuifd op getordeerde, omrankte zuilen en de middenbank heeft een balusterhek. De Aylvabank wordt geflankeerd door een drievoudige en een dubbele herenbank maar die zijn niet overhuifd en eenvoudiger. In het koor staan de renaissance-avondmaaltafel en twee bijbehorende banken uit het midden van de 17de eeuw die in 1794 ook zijn ingelegd met ebbenhout. In de vloer liggen gebeeldhouwde zerken, waarvan een zeer grote voor Ernst van Aylva en Ydt van Heerma, in 1599 vervaardigd door Pieter Dirckx. Boven de westelijke scheidingswand en op de door zuiltjes en familiewapens Aylva versierde galerij uit de 17de eeuw staat een buitengewoon fraaie orgelkas van de gebroeders Baders waarin in 1864 een nieuw instrument gebouwd is door L. van Dam & Zn.

Gotisch

Ca. 1540, toren 1871

Protestants

Preekstoel, doophek en -boog, herenbank, meubilair, orgel

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Grutte Tsjerke Ternaard

Kerkstraat 1
9145 RE Ternaard
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten