Tussen Wommels en Oosterlittens ligt het natuurgebied Skrins. Dit is een vogelgebied waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek. Skrins ligt in een ingepolderde geul van een oude middeleeuwse zeearm. Hier komt nog altijd zoutig water aan de oppervlakte. Deze ‘kwel’ voedt  bijzondere planten als schorrezoutgras en goudknopje. Het gebied staat vooral bekend om de enorme aantallen grutto's, kieviten, veldleeuweriken en tureluurs die er elk jaar broeden. De rammelende hazen zijn deze tijd ook in groten getale te bewonderen. Vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg kunt u genieten van dit schitterende schouwspel.

Contact

Adres:
Montsamabuorren 5
8844 KT Hennaard
Plan je route
Afstand:

Neem alvast een kijkje

In de buurt

Toon resultaten