Het online Frysk Toerisme Kongres van Merk Fryslân | 8 februari 2021

Het programma

10:30 - 11:00 | Inloop

 • Stap binnen in de online lobby, kijk rustig rond of tref elkaar in de netwerklounge


11:00 - 12:15 | Plenaire zaal

 • Aftrap door dagvoorzitter Marijke Roskam, gedeputeerde Avine Fokkens en directeur Merk Fryslân Martin Cnossen 
 • Tafelgesprek met Friese koplopers op het gebied van duurzaamheid  


12:15 - 13:00 | Vrije tijd

 • Lunchpauze 
 • Netwerken in de netwerklounge 


13:00 - 13:10 | Plenaire zaal

 • Uitleg break-out programma


13:10 - 15:00 | Break-out programma

 • TAF / Circulair Friesland  
 • LF2028 
 • Waddenfonds
 • Staatsbosbeheer
 • ETFI & Merk Fryslân 

13:15 - Ronde 1
13:45 - Wisselpauze naar volgende sessie  
13:50 - Ronde 2  
14:20 - Wisselpauze naar volgende sessie  
14:25 - Ronde 3  
14:55 - Wisselpauze naar plenaire zaal  


15:00 - 15:45 | Plenaire zaal

 • Muzikaal intermezzo Wadopera 
 • Keynote speaker Signe Jungersted 
 • Afsluitend woord door Martin Cnossen


- Einde programma - 

Nog even napraten met collega’s uit het werkveld? De netwerklounge blijft geopend tot 16:30 uur. 

Logo WADtodo.

Logo WADtodo.

© Merk Fryslân