Ga naar inhoud
Favorieten 0

Italiaanse TV RAI naar Friesland

LEEUWARDEN - Op 10 en 11 mei komt TV RAI 3 naar Friesland om TV opnames te maken voor ‘Alle falde del Kilimangiaro’. Het reisprogramma verschijnt elke zondag primetime op de Italiaanse televisie en trekt gemiddeld maar liefst 1,5 miljoen kijkers. Op de planning staan o.a. een bezoek aan het Woudagemaal, een boottrip met de Lemsteraak en Afsluitdijk Waddencenter. In 2016 bracht het reisprogramma ook al een bezoek aan Friesland.

Samenwerking met NBTC Holland Marketing  
Merk Fryslân organiseert de persreis voor TV RAI samen met NBTC Holland Marketing, die voor de verhaallijn Nederland Waterland regelmatig journalisten en social influencers uit het buitenland uitnodigt. Onlangs nog bezochten bekende social influencer gezinnen met veel volgers uit Spanje en Italië Friesland en Leeuwarden voor deze zelfde lijn.

Merk Fryslân is blij met de blijvende aandacht voor Friesland. ‘Pers is een belangrijk onderdeel van onze strategie, hiermee bereiken we miljoenen reislustige mensen,’ aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân. Aan de Nederland Waterlandlijn nemen verschillende provincies deel, een persreis vindt daarom plaats in meerdere provincies. 

Kansen voor Friesland 
‘De verwachte toeristische groei biedt kansen voor Friesland. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk thema, zoals Nederland Waterland, kunnen meerdere regio’s meeprofiteren van de groei. Om internationale gasten te verleiden om minder bekende plekken te bezoeken, is het belangrijk dat voor deze bijzondere locaties bekendheid gecreëerd wordt in het buitenland. Promotie in de vorm van bijvoorbeeld een persreis is hierin van essentieel belang.

De samenwerking is een goede stap richting de toekomst en sluit aan op Perspectief 2030, de nieuwe visie op de bestemming Nederland,’ laat Conrad van Tiggelen, directeur Strategie & Branding NBTC Holland Marketing weten. Hiermee ontkracht Van Tiggelen de suggestie die in het artikel van de Telegraaf werd gewekt, dat het NBTC zou stoppen met het promoten van Holland in het buitenland.