Ga naar inhoud
Favorieten 0

Kunst&cultuurmagazine Visit Friesland overhandigd aan gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder

LEEUWARDEN - Woensdag 6 oktober heeft gedeputeerde Recreatie en Toerisme Avine Fokkens-Kelder het eerste exemplaar van het kunst&cultuurmagazine najaar 2021 in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats in Leeuwarden. Het magazine, ontwikkeld door Merk Fryslân, deelt een greep uit het brede kunst- en cultuuraanbod dat dit najaar in Friesland is te beleven. 

Steun aan cultuursector

Het magazine verschijnt juist nu om de culturele sector een extra hart onder de riem te steken. Lang bleven de deuren gesloten. “Heerlijk dat er na anderhalf jaar coronabeperkingen weer zoveel kan. Dat er weer veel te kiezen is in Fryslân blijkt ook uit dit magazine. Er zijn veel raakvlakken tussen cultuur en toerisme. Cultuurtoerisme willen we dan ook verder versterken”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. 

Cultuur is een belangrijk speerpunt voor Merk Fryslân om het zogenoemde waardevol toerisme te stimuleren, maar ook om de bewoners van Friesland mee te nemen in het rijke aanbod van culturele activiteiten in de provincie.   

In het magazine worden grote internationale tentoonstellingen, boeiende exposities, theatervoorstellingen en intieme festivals en concerten belicht. Daarnaast wordt er samen met Sjoerd Bootsma, creatief directeur LF2028, alvast een blik geworpen op het grootste culturele evenement van Friesland in 2022: Arcadia. De opvolger van Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

Verspreiding magazine

Het magazine, met een oplage van 100.000, wordt vrijdag 8 oktober verspreid onder de culturele en toeristische instellingen in Friesland, Groningen en Drenthe en als bijlage in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden editie Noord Groningen Stad. Ook verschijnt er een digitale uitgave van het magazine, deze is hier te vinden.   

Merk Fryslân

Merk Fryslân is de Destinatie Management Organisatie van de Provinsje Fryslân en werkt vanuit een overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, positionering en het vermarkten van Friesland (Visit Friesland), De Wadden (Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland).  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EINDE BERICHT  

Voor meer informatie over dit persbericht en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Siebrig Burggraaff, 06-13933040. Bij gebruik van foto’s in bijlage graag het volgende vermelden: 

Overhandiging kunst&cultuurmagazine najaar 2021 – V.l.n.r. campagneleider cultuur Karin Hofmeijer, directeur Merk Fryslân Martin Cnossen en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. © Lucas Kemper