Ga naar inhoud
Favorieten 0

Merk Fryslân tekent Glasgow Declaration tijdens klimaattop

Merk Fryslân ondertekent samen met andere partijen, waaronder het NBTC, de Glasgow Declaration, een initiatief van onder meer de UNWTO Wereldorganisatie voor Toerisme dat is gelanceerd tijdens de klimaattop COP26. Hiermee ondersteunen we de internationale klimaatdoelen: 50% minder CO2 in 2030 en een netto-uitstoot van (vrijwel) nul in 2050. En in het bijzonder de afgeleide ambities voor de toeristische sector.  

Toerisme is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de totale carbon footprint. De United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) van de Verenigde Naties voorspelt bovendien een toename van toerisme-gerelateerde uitstoot van 25% tot 2030. Daarmee heeft de sector een belang én verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te brengen.  

Met de Glasgow Declaration committeert Merk Fryslân zich, samen met andere aan toerisme gelieerde partijen, specifiek aan de klimaatambities voor bestemming Nederland. Ook verklaren we dat we ons met geplande acties blijven inzetten om die ambities te helpen realiseren. Dat kan alleen als we samenwerken met andere partijen. Want duurzaamheid is een complex thema dat veel facetten van toerisme en zakelijk bezoek raakt. 
 

Initiatieven rond duurzaamheid 
Merk Fryslân richt zich al langere tijd op de ontwikkeling van Friesland als bestemming voor ‘waardevol toerisme’: toekomstgericht, duurzaam kwaliteits- en cultuurtoerisme dat zorgt voor o.a. toekomstbestendige banen en het versterken van leefbaarheid, economie en natuurerfgoed.

Met Visit Wadden maakt Merk Fryslân de ambitie nog meer concreet. Het Waddengebied, waar ook Groningen en Noord-Holland onderdeel van zijn, wil namelijk in 2030 (één van de) duurzaamste bestemming van Europa zijn. Visit Wadden neemt hierbij de rol van aanjager en verbinder op zich. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties staan centraal bij de invulling van deze ambitie. Inmiddels hebben zich al 150 partijen achter dit doel geschaard. 

Daarnaast heeft Merk Fryslân bijgedragen aan de landelijke visie Perspectief 2030. Deze visie gaat over de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland en de (veranderende) rol van toerisme. Duurzaam toerisme nu en in de toekomst stond ook centraal tijdens het Frysk Toerisme Kongres dat Merk Fryslân afgelopen februari organiseerde voor meer dan 250 ondernemers en geïnteresseerden. Het ontwikkelen van duurzaam aanbod is van groot belang voor onze toekomst. Ook is deze urgentie terug te vinden in de kunst- en cultuurmanifestatie Arcadia, die plaatsvindt in 2022 en waarvoor Merk Fryslân de marketing op zich neemt. Arcadia wil mensen bewust maken en gaat over het achterlaten van een betere wereld. Deze boodschap sluit naadloos aan bij de visie van Merk Fryslân.  


Het Frysk Toerisme Kongres stond dit jaar helemaal in het teken van Duurzaam toerisme nu en in de toekomst