Ga naar inhoud
Favorieten 0

Aanvragen van een account voor de toeristische database

Om inloggegevens te krijgen voor de Friesland database (login.friesland.nl), verzoeken wij je om onderstaande gegevens aan te leveren. Let op: De inloggegevens zijn niet direct beschikbaar. Je ontvangt binnen drie werkdagen de inloggegevens op het hieronder opgegegeven e-mailadres.

LET OP: Heb je een evenement en/of locatie die zich alleen in de gemeente Leeuwarden bevindt? Meld je dan aan via visitleeuwarden.com. Via een koppeling komt je evenement/locatie dan ook binnen in de database van Friesland.

Naar dit e-mailadres mailen we de inloggegevens en andere belangrijke informatie.

Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen, alléén wanneer dit niet per mail kan.

Vul hier de website van je event of organisatie in. Heb je die niet? Voeg dan een social media link toe.

Het adres waar de organisatie gevestigd is of het evenement plaatsvindt.

Huisnummer van het adres van je locatie of waar je evenement plaatsvindt.

Postcode van het adres van je locatie of waar je evenement plaatsvindt.

Plaatsnaam van waar je evenement plaatsvindt of je locatie zit.

* Velden met een asterisk zijn verplicht.