Van Beetsterzwaag naar Ureterp | Koningspad XL

(13,6 km)

In Edinburgh is de Royal Mile, de anderhalve kilometer kasseien door de oude binnenstad tussen twee kastelen, een van de voornaamste toeristen…

Lees verder

In Edinburgh is de Royal Mile, de anderhalve kilometer kasseien door de oude binnenstad tussen twee kastelen, een van de voornaamste toeristenattracties. De anderhalve kilometer adellijke huizen die de monumentale smaakmakers van Beetsterzwaag vormen, genieten nog lang niet zoveel bekendheid. Toch liggen de royale landgoederen er fantastisch bij. De in klassieke stijl opgetrokken landhuizen zijn vaak redelijk ongeschonden de eeuwen doorgekomen. De mooie combinatie met de in trendy Engelse landschapsstijl aangelegde tuinparken die grenzen aan de uitgestrekte bossen op de oeverwallen van het beekdal, geven het adelsdorp allure en cachet. Als heren van stand zo dicht op elkaars lip zitten, is het niet verwonderlijk dat zij zich lang niet altijd als goede buur gedragen. Er was gekonkel, afgunst en roddel en achterklap terwijl de gegoede burgers en baronnen de schone schijn ophielden. Kerkelijke twisten dreven de Lycklama's en Van Lyndens uit de kerk van Beetsterzwaag. Nog veel bonter ging het eraan toe bij de erfenistwist die uitbrak na het raadselachtige overlijden van drie kinderen Van Teyens, allen erfgenamen van het familiekapitaal dat op 3 miljoen guldens werd geschat. Tegenwoordig ligt het kerkje van Olterterp vredig tussen een ring van rode beuken en elzen. De hoge bomen vormen een beschermende haag om het oude godshuis. Langs hotel-restaurant Het Witte Huis loop ik de bossen in die bestaan uit een mix van beuken, eiken en naaldbomen. Steeds dieper loop ik het woud in over een netwerk van lanen. Voorbij het buurtschap Heidehuizen kom ik uit op de Poostweg. Natuurgebied de Poasen is nog jong. Een paar jaar geleden was dit nog grasland en viel er eigenlijk aan de natuur weinig te beleven. Het waterschap en Staatsbosbeheer hebben de glooiende vlakte met waterpartijen herschapen zodat er weer dotterbloem- hooiland, nat schraalland, bloemrijk grasland en een riet- en zeggemoeras kan ontstaan. Er zijn vistrappen aangebracht die ervoor moeten zorgen dat vis vanuit de Friese meren naar de bovenloop van het Koningsdiep kan zwemmen om daar te paaien. Het is een belangrijk knooppunt tussen de hogere zandgronden bij Bakkeveen en het Lage Midden bij Aldeboarn. De Poasen is een poging het tij te keren. Het ziet er fantastisch uit. Tussen het riet stapt een grote zilverreiger en in het water dobberen zes zwanen als witte stipjes tussen geel, groen en grijs. De route voert over enkele landwegen onder de vernieuwde en verbrede provinciale weg door. Het pad loopt door een mooie bosstrook met beuk, berk en naaldboom. De schrille kreten van een buizerd die hoog boven mij cirkelt boven het stroomdal van het Koningsdiep begeleiden mij naar Ureterp.

 Wandelknooppunten: 75 - 89 - 81 - 80 - 82 - 24 - na de Poostbrug LA over het schouwpad over de rechteroever tot aan het informatiepaneel, vervolgens LA over het betonpad door het weiland route volgen naar het Poëziepad door het Wijnjeterper Schar - 33 - 39 - 38 - 31 - 93 - 99 - 67 - 32.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: 9246 Olterterp
Dorpskerk Beetsterzwaag

Dorpskerk Beetsterzwaag

Van Lyndenlaan 5
9244 BV Beetsterzwaag
boerderij.jpg

Galerie Lauswolt

Selmien West 0
9247TS Olterterp
5001.jpg

Restaurant Prins Heerlijck

Hoofdstraat 23
9244CL Beetsterzwaag
Eindpunt: Ureterp