Gorredijk ligt in de gemeente Opsterland en er wonen ruim 7.000 inwoners. Het dorp Gorredijk is door de turfwinning ontstaan. Door het centrum van Gorredijk loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Gorredijk was in het verleden met name de plaats waar spullen werden ingevoerd, opgeslagen en verhandeld. Een bijnaam van de Gordyksters is dan ook “handjeklappers”. Tot 20 jaar terug stond de Gordykster Merke (jaarmarkt) nog bekend om z’n veehandel, maar dat is nu verleden tijd. In Gorredijk werd veel turf doorgevoerd, met name uit de streek achter Tijnje. 

Ontdek Gorredijk

Ontdek meer Friese dorpen

Heeg

Heerenveen

Holwerd