Ga naar inhoud
MAP

Fryske Gea Route - Nationaal Park De Alde Feanen

(26,0 km)

Echte natuurliefhebbers opgelet! Je trapt je een weg dwars door de natuur en laat je onderweg viermaal overzetten met een pontje. Kijk goed om je heen dan spot je wellicht een lepelaar, aalscholver of misschien zelfs de zeearend. 

Dit ga je zien

Startpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewald
1

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
16
2

Veerpont Hin en Wer (It Wiid)

Veerpont Hin en Wer (It Wiid)
Eernewoude
Aan de ene kant van de pont staat Hin en Wer (Fries), aan de andere Heen en Weer
3

Beeld schaatsers 'Marathonriders'

Beeld schaatsers 'Marathonriders'
Op het water, tegenover de haven
9264 TM Earnewâld
4

Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut

Museum It Kokelhûs fan Jan en Sjut
It Fliet 14 -
9264 TD Earnewâld
38
36
35
5

Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)

Veerpont Zonnepont De Oerhaal (Eernewoude)
Eernewoude
De Oerhaal op de Lange Sloot met op de achtergrond het kerkje van Warten
33
6

Museum Warten

Museum Warten
Museum Warten
Hellingpad 3
9003 LM Warten
32
7

Mineralogisch Museum

Mineralogisch Museum
Leechlân 22
9001 ZH Grou
31
30
8

Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)

Veerpont Gastvrij Grou (Grou Hellinghaven)
Grouw Yne Lyte
Het pontje onderweg naar de Hellingshaven
9

Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)

Veerpont De Burd (Grouw Yne Lyte)
Grouw Yne Lyte
De pont vervoert veel wandelaars en fietsers
10

Molen De Bird

Molen De Bird
Burd 22
9001 ZT Grou
11

Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)

Veerpont De Snoekcbaers (De Burd)
Grouw De Burd
De pont met het huis van C.Snoek, naar de pont is vernoemd.
06
14
12

Jan Durkspolder

Jan Durkspolder
Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
Jan Durkspolder vogelkijkhut
13

Pettebosk

Pettebosk
Pettebosk
Naast Koaidyk 5
9264 TT Earnewâld
Eindpunt: Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
  • 16
  • 38
  • 36
  • 35
  • 33
  • 32
  • 31
  • 30
  • 06
  • 14