Venenroute

2 uren 35 minuten (26,0 km)

De Venenroute loopt door Nationaal Park De Alde Feanen, een laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Een bonte verzameling van allerlei vogels en vele planten halen er hun hart op.

Dit ga je zien

Startpunt: Hoflanswei (Knooppuntbord 30)
9007 Grou
31 31
Sfeerimpressie

Molen de Burd/Bird

9001ZT Grou
L1020348.jpg

Hotel Restaurant Ie-Sicht

Hegewarren 1
9216 XR Oudega
06 14
Alde Feanen_Erop uit in Friesland

Jan Durkspolder

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
Geau 2
9216 XJ Oudega
16
Bezoekerscentrum Alde Feanen - Fonger de Vlas

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8 a
9264 TP Earnewâld
Earnewald_ Alde Feanen_erop uit in Friesland

Carpe Diem Friesland

Ds. Offerhausweg 10
9264TH Earnewâld
38
speeltuin Eernewoude__Friesland

Speelplaats centrum Earnewâld

Speelplaats centrum Earnewâld
Tegenover Wiidswei 18
9264 TM Earnewâld
Lunchroom%20Adema%20.jpg

Lunchroom Adema

Wiidswei 36
9264 TM Earnewald
36 35 33 32
Eindpunt: Grou
31
31
06
14
16
38
36
35
33
32