Van Tijnje naar Akkrum door natuurreservaat De Deelen | Koningspad XL

(17,2 km)

De sappige weidegronden in het westelijke deel van Opsterland golden eeuwenlang als de rijke hooischuur van de grietenij. De traag kronkelende…

Lees verder

De sappige weidegronden in het westelijke deel van Opsterland golden eeuwenlang als de rijke hooischuur van de grietenij. De traag kronkelende Boorne had in de vele duizenden jaren van haar bestaan een voedzame bodem achtergelaten. Tussen haar bron op de hoge gronden bij Bakkeveen en de monding in het Boorndiep slingerde het Ouddiep of Koningsdiep in wijde lussen langs Beetsterzwaag en Terwispel via Aldeboarn naar Jirnsum. Van de vroegere grandeur van de adellijke rivier die met de nodige romantiek en heroïek is omgegeven, rest door bedijking, inpoldering, kalanisatie en afdamming van de benedenloop weinig meer. Toch liet het Friese water in de geschiedenis diepe sporen na. Dorpen ontstonden en verdwenen in haar kielzog. Daarvan zijn het veenkoloniale Tijnje en het boerendorp Beets goede getuigen. Het is moeilijk voorstelbaar dat op de plek waar deze wandeltocht begint tienduizend jaar geleden de zee nog vrij spel had. Het is stil op de landwegen, de rust daalt over het land. Over de Deelenweg loop ik langs de brede vaart naar het verborgen laagveenmoeras in het hart van Friesland. Geen wonder dat het 'pompeblêd' als gestileerd rood hartje de witte banen van de Friese vlag opfleurt. De moerassen domineerden eeuwen het platteland in de waterrijke provincie. Door een broekbos met bemoste boomstammen loopt een pad over vlonders en bruggetjes steeds dieper de geheimzinnige Deelen in. Het is er stil, op het zoemen van bijtgrage muggen na, die zich vol enthousiasme verlekkerd op me storten. Het gebied wordt het Lage Midden genoemd, in het Fries 'it leeche midden', de benaming voor zowel leeg als laag. De Deelen ligt op de zuidoostelijke flank van de Oer-Boorne. De wandeling door de Deelen is een intense ervaring. Het Deelen landschap is nog altijd mysterieus. Het petgatengebied is al meer dan een halve eeuw een belangrijke wijkplaats voor waterwild. Bij Aldeboarn kruist de route opnieuw de Boorne die ik vervolgens volg tot aan Akkrum. In ruime lussen kronkelt en draait de rivier als een heupwiegende sambadanser door het boerenland. Zo slalom ik naar Nes om met een wijde boog vlakbij het oude kloosterterrein weer bij het water uit te komen. Vandaar is het een klein stukje naar watersportdorp Akkrum.

 Wandelknooppunten: 65 - 89 - 80 - 75 - 46 - 41 - 68 - 29 - 38 - 34 - 21 - 24 - 18 - 16.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: 8406 Tijnje
Eindpunt: Akkrum