Ga naar inhoud
Favorieten 0

Geart Tigchelaar

de goede zaak

juist nu, koop lokaal

je kunt ze niet meer horen
die slogans
nooit anders gedaan in jullie dorpje
is dat het oude en nieuwe normaal

je bent de beroerdste niet
en voor de kroegbaas
neem je er nog een

Vertaling: Jantsje Post

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

de goede saak

krekt no, keapje lokaal

kinst de biedwurden
net mear hearre
nea oars dien yn jim doarpke
is dat it âlde en nije normaal

bist de beroerdste ek net
keapest noch ien
om wille fan ’e kroechbaas


Geart Tigchelaar

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.