Ga naar inhoud
Favorieten 0

Arjan Hut

Vriend wind

wind, jij dichter, ben jij
hier nog in het oude huis bij ons?

Vanochtend liep ik een lege kamer binnen 
en vond jouw adem op het venster

met vingers tekende ik woorden
waar iets van zingen
in bewaard bleef

en van je houden kon ik even
als was je een mens

Vertaling: Jantsje Post

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Freon Wyn

wyn, do dichter, bisto
hjir noch yn it âlde hûs by ús?

fan ’e moarn rûn ik in lege keamer yn
en fûn dyn azem tsjin it finster

mei fingers printe ik de wurden
dêr't wat fan sjongen 
yn bewarre bleau

en fan dy hâlde koe ik even
as wiesto in minske 

Arjan Hut

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.