Ga naar inhoud
Favorieten 0

Eppie Dam

een vreemde voor de spiegel

nu moet ik even met je praten
zoals je in de spiegel kijkt
heb ik je stiekem in de gaten
en ik zie dieper dan het lijkt

of zou ik met een vreemde praten
en ben je liefst van mij verlost?
dan worden jij en ik geen maten
en waren wij passant of gast

wie weet dat het vanavond past

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

in frjemde foar de spegel

no moat ik even mei dy prate
sa asto yn ’e spegel sjochst
ha ik dy stikem yn ’e gaten
en wit ik alles watsto dochst

of soe ik tsjin in frjemde prate
en bisto leafst fan mij ferlost?
dan wurde do en ik gjin maten
en wiene wij passant of gast

wa wit dat jûn ús better past

Eppie Dam

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.