Ga naar inhoud
Favorieten 0

Simon Oosting

Spiegel

Voor je is wat achter je is
en links en rechts spelen alsof
verwarren de dunne draden tussen
wat het was en wat het lijkt
Achter de spiegel weet ik over de zee en achter de bergen 
een andere stad met straten met andere namen
Daar op een stoel voor zijn huis zie ik Sjouke
die Wanka heet en hij speelt op zijn gitaar
Een vrouw op een schommel vertelt hem over de dag
Het lijkt op zingen Het is het begin van een lied

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Spegel

Foar dy is wat efter dy is 
en lofts en rjochts boartsje sabeare
fertiizje de tinne triedden tusken 
wat it wie en wat it liket
Efter de spegel wit ik oer de see en efter de bergen 
in oare stêd mei strjitten mei oare nammen
Dêr op ’e stoel foar it hûs sjoch ik Sjouke 
dy’t Wanka hjit en hy spilet op ’e gitaar
In frou op in skommel fertelt him oer de dei
It liket sjongen It is it begjin fan in liet

Simon Oosting

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.