Ga naar inhoud
Favorieten 0

Rondje Warns - Laaksum - Skarl

(6.7 km)

Wandel het hooggelegen dorp Warns uit, de heuvel af richting Laaksum. Aan je linkerhand zie je een in het landschap verzonken vissershuisje.

Kleinste vissersdorp van Europa
Loop verder de dijk op naar het kleinste vissersdorp van Europa; een cultuurhistorisch monument. Laaksum bestaat uit niet veel meer dan een aantal huizen en een boerderij ten oosten van de dijk. Rond 1900 bloeide de visserij hier op en na 1932 - met de aanleg van de Afsluitdijk - werd dat alweer minder. Vorig jaar is er een visrestaurant geopend. Daarmee is het historische gebouwtje ‘de Hang’, waarin vroeger haringen werden gezouten en gerookt, van een wisse ondergang gered. Het was namelijk bijna ingestort, gelukkig heeft het nu weer een passende bestemming. Vanaf de kleine vissershaven kun je direct langs de kust naar 'It Reaklif' (het Roode klif) wandelen.

Reuzen van het klif
It Reaklif i…

Wandel het hooggelegen dorp Warns uit, de heuvel af richting Laaksum. Aan je linkerhand zie je een in het landschap verzonken vissershuisje.

Kleinste vissersdorp van Europa
Loop verder de dijk op naar het kleinste vissersdorp van Europa; een cultuurhistorisch monument. Laaksum bestaat uit niet veel meer dan een aantal huizen en een boerderij ten oosten van de dijk. Rond 1900 bloeide de visserij hier op en na 1932 - met de aanleg van de Afsluitdijk - werd dat alweer minder. Vorig jaar is er een visrestaurant geopend. Daarmee is het historische gebouwtje ‘de Hang’, waarin vroeger haringen werden gezouten en gerookt, van een wisse ondergang gered. Het was namelijk bijna ingestort, gelukkig heeft het nu weer een passende bestemming. Vanaf de kleine vissershaven kun je direct langs de kust naar 'It Reaklif' (het Roode klif) wandelen.

Reuzen van het klif
It Reaklif is een intrigerende plek met veel historie. Sommigen zien hier alleen een - inmiddels vergraven - rode keileemwand, maar mensen met een beetje fantasie horen liever de mythe over de reuzen die op het klif woonden: visser Grutte Rodger en zijn vrouw Saske. Toen Rodger na drie dagen en nachten achtereen op zee te hebben rondgezworven, thuiskwam en zijn vrouw geen warme maaltijd voor hem gereed had, werd hij zo kwaad dat hij haar mishandelde tot bij haar het licht uitging. Ze moest een poos bedrust houden om weer op krachten te komen en Rodger verzorgde haar, want hij had spijt gekregen van zijn uitbarsting. Toen hij twee weken later toch maar weer de zee op ging, nam Saske wraak. Ze haalde het bed uit de slaapkamer en vroeg de duivel haar te helpen hier een grote, zware steen van te maken. Ze gooide het bed van het klif naar beneden, recht op het schip van haar man, die vervolgens meegenomen werd naar de diepte van de Zuiderzee... Volgens dit spannende volksverhaal kunnen lokale vissers nog steeds de plek aanwijzen waar Grutte Rodger met zijn schip verging.

Resten uit de steentijd
Vanaf it Reaklif wandel je verder naar Skarl. Ooit was het een dorp, zelfs groter dan Laaksum, nu loop je er langs zonder het op te merken. Een paar boerderijen aan een rustige weg en in de verte de wieken van de turbo-windmolens die ons tegemoet zwaaien. Daarachter de heuvel met het dorp Warns weer in het vizier. Zelf noemen ze het ‘het mooist gelegen dorp van Nederland’. Omdat Warns, maar ook Skarl en Laaksum op een stuwwal liggen, was er op deze plekken al heel vroeg bewoning. Hier tussen Skarl en Warns zijn oude nederzettingen en stenen werktuigen van jagers en verzamelaars uit de middensteentijd (8800-4900 v. C.) gevonden. Je eindigt je wandeltocht weer in Warns, daar waar je ook begonnen bent. 

Dit ga je zien

Startpunt: Buorren 46
8721 GR Warns
50
1

Johannes de Doperkerk Warns

De toren van deze kerk is erg oud. Hij dateert uit de tweede helft van de twaalfde eeuw en is dan ook van tufsteen. De kerk achter de toren is in 1682 helemaal vernieuwd. Dit dankzij een financiële...

Johannes de Doperkerk Warns
80
2

Haventje van Laaksum (Laaxum)

Het haventje van Laaksum is een idyllisch plekje in Zuidwest Friesland. We noemen het wel het kleinste vissershaventje van Europa.

Haventje van Laaksum (Laaxum) Laaksum de Hang
3

IJsselmeer

Het IJsselmeer is ontstaan na het voltooien van de afsluitdijk, de vroegere Zuiderzee werd hierdoor opgesplitst in de Waddenzee en het IJsselmeer.

IJsselmeer
4

Rode Klif

Het Rode klif aan het IJsselmeer is 10,35 meter hoog en is ontstaan in de voorlaatste IJstijd. Enorme ijsmassa’s uit Scandinavië duwden de grond verder en nam dikke keien en grind mee. Door de kracht ontstonden er heuvels in het landschap.

Rode Klif
70
5

Klokkenstoel Skarl

Op een verhoogd rond kerkhof (natuurlijke terp) staat een houten klokkenstoel uit 1898 met metalen helmdak en één klok. Een eerdere versie van deze klokkenstoel was mogelijk uitgevoerd met een zadeldak.

Klokkenstoel Skarl
Eindpunt: Buorren 46
8721 GR Warns

Beschrijving

Startpunt: Buorren 46
8721 GR Warns

Parkeer je auto in Warns. Om deze route te wandelen kun je de bordjes met wandelknooppunten volgen

* Start bij knooppunt 50 en wandel naar knooppunt 80 in Laaxum aan het IJsselmeer

* Vervolgens loop je langs het IJsselmeer naar wandelknooppunt 70

* Daarna ga je rechtsaf richting Skarl en wandel je weer terug naar knooppunt 50.

Eindpunt: Buorren 46
8721 GR Warns
  • 50
  • 80
  • 70