Ga naar inhoud
Favorieten 0

Cultuurhistorische fietsroute voormalige gemeente Menaldumadeel

(45.0 km)

Gemakkelijk navigeren? Bekijk de route via Google Maps! Genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinzen én het weidse terpenlandschap van de voormalige gemeente Menaldumadeel.

Deze fietsroute is geheel bewegwijzerd met routebordjes 'Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel'. 

Onderweg kom je infopanelen tegen die vertellen over de historie van deze streek. Het startpunt en eindpunt van de route is station Leeuwarden. Vanuit de Friese hoofdstad doe je achtereenvolgens de volgende dorpen aan: Marsum, Ingelum, Bitgum, Berltsum, Wier, Slappeterp, Menaam, Dronrijp en Ritsumasyl.

De route-omschrijving kun je hier downloaden, of is te koop bij:
- Bakkerij Huizenga in Menaam
- Bakkerij Wijnsma in Berltsum
- Theeschenkerij De Brinkhoeve in Wier
- Theetuin Slappeterp

Dit ga je zien

Startpunt: Stationsplein 1
8911 AG Leeuwarden
17
1

Oldehove

De Oldehove staat hier al sinds 1529 en is zelfs schever dan de Toren van Pisa! Je kunt hem van binnen en buiten bewonderen. De in 2011 ingebouwde lift brengt je naar de eerste verdieping, vanaf daar zal je de wenteltrap naar het dak moeten bedwingen.

Oldehove De Oldehove in 2018 tijdens Royal de Luxe
63
61
76
2

Poptaslot of Heringastate

Het Poptaslot of Heringastate is een compleet bewaard landgoed uit begin 16e eeuw met slot, poortgebouw, tuinen, grachten, singels en een vrouwen gasthuis (hofje).

Poptaslot of Heringastate Poptaslot voortuin
75
02
78
81
3

Koepelkerk Berlikum

Koepelkerk in Berlikum, zowel de kerk als het orgel is een Rijksmonument.

Koepelkerk Berlikum Koepelkerk Berlikum
4

Hemmemapark Berlikum

Vrij toegankelijk park dat zich bevindt op het terrein van de oude Hemmemastate.

Hemmemapark Berlikum
01
5

Lauta state

In het dorpje Wier bouwde de familie Lauta eerst een stins, die enkele eeuwen daarna met een luxe state werd uitgebreid. Woedende dorpsbewoners staken de state in brand, alleen de contouren van het terrein zijn nog te zien.

Lauta state Lauta state toren Wier
41
90
84
6

Borstbeeld Eise Jeltes Eisinga

In Dronrijp, de geboorte stad van Eise Eisinga, staat een borstbeeld tegenover zijn geboortehuis. Hij heeft in Dronrijp op de lagere school gezten en is getrouwd in de Salviuskerk in Dronrijp.

Borstbeeld Eise Jeltes Eisinga
7

Standbeeld Sir Lawrence Alma Tadema

Het standbeeld van de beroemde kunstschilder Sir Lawrence Alma Tadema staat voor zijn geboortehuis in het centrum van Dronrijp.

Standbeeld Sir Lawrence Alma Tadema Standbeeld Kunstschilder Sir Lawrence Alma Tadema
61
8

Poldermolen De Puollen

Het Moundersplak. Een verdraait mooi rustpunt. Bedien jezelf in de koffiekamer van de Molenaar en geniet van het landelijke uitzicht. Bezoek molen De Puollen (als deze draait) en naastgelegen vogelhut.

Poldermolen De Puollen
9

De Sipel

Kunstwerk De Sipel. Gemaakt van Cortenstaal door Ids Willemsma uit Easterwierrum

De Sipel
77
99
62
Eindpunt: Stationsplein 1
8911 AG Leeuwarden
 • 17
 • 63
 • 61
 • 76
 • 75
 • 02
 • 78
 • 81
 • 01
 • 41
 • 90
 • 84
 • 61
 • 77
 • 99
 • 62