Ga naar inhoud
Favorieten 0

Sigrid Kingma

Boenen

Wuivers: handen uit de zakken 
vingertoppen wrijven in gelei
zachtjes voelen, nog meer kwakken
alcohol en vlokken zeep erbij 

handschap in je eigen palm
open, dicht, dan vingers, kootjes
knokkels, plotseling weer kalm
levenslijnen vormen gootjes

zwaai een pinkenpaadje in
wijzers draaien naar de zon
schone schijn een nieuw begin
handjeklap en tomtiedom

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Bjinne

Wiuwers slaan de hannen gear
fingertoppen wriuwe, tippe
fiele sêfter, faker, mear
alkohol en griene sjippe

hânskip yn 'e eigen palm
iepen, sletten, oer de kop en
knûstich like fluch wer kalm
libbenslinen foarmje groppen

fei dyn pinkepaadsje skjin
wizers draaie nei de sinne
eltse swaai in nij begjin
hantsjeklappend witwêrhinne

Oersetting: Syds Wiersma

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.