Ga naar inhoud
Favorieten 0

Arjan Hut

Brandhout

ze roepen brandhout, piepschuim, vloeipapier,
zwavel, fosfor, spiritus

alles wat ze roepen
voert het vuur!

laat een kleine winter door hun
hoofden glijden

laat zwijgen een warme
muts zijn

heb jij weleens een vlam
ingeslikt?

Vertaling: Jantsje Post

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Brânprikken

se roppe prikken, pypskûm, floeipapier,
swevel, fosfor, spiritus

alles wat se roppe 
fuorret it fjoer!

lit in lytse winter troch har
hollen glydzje

lit swijen in waarme
mûtse wêze

hasto wolris in flam
ynslokt?


Arjan Hut

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.