Ga naar inhoud
Favorieten 0

Neeltje Bonnema

Een lichte wolkenwagen

Een lichte wolkenwagen drijft geur

van lekkerbek frikandel en bier naar

mijn tuin waar de sering zich staande

houdt tegen de wrakke schutting. Vlinders tippen

licht de kopjes van de roze flox. Flarden wind

brengen swingend Rosen aus dem Süden  

van een draaiorgel

maar dwars door alles heen juicht

uitgelaten volk bovenop de banken:

‘Allee, alles oan de hang’

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

De ljochte wolkewein

In ljochte wolkewein driuwt rook 

fan bakte fisk frikandel en bier nei

myn tún dêr ’t de sering har steande

hâldt tsjin it wrakke skut. Flinters tippe 

sêft de kopkes fan de rôze floks 

in fleagerich wyntsje bringt út in draaioargel

swingend Rosen aus dem Süden 

mar dwers troch alles hinne jûchheit 

it loslitten folk boppe op de banken:

‘’Allee, alles oan de hang‘’

Neeltje Bonnema

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.