Ga naar inhoud
MAP

Neeltje Bonnema

Terras aan zee

op het geschroeide gras bezaaid met 

droge schapenkeutels heb ik mijn plaid

gelegd, kijk naar het land dat voor me ligt

dorpen met spitse torens, boerderijen

vroeger opgetuigd met bomenrijen

ligboxstallen rijten het landschap aan flarden, liever 

draai ik me om naar de blikkerende zee

waar de vloed nu langzaam opkomt

een hond met een man wankelen over de basaltkeien

voelen behoedzaam het water, hij trekt zijn tenen terug

zij zit alweer bovenop de dijk.

Heerlijk terras aan zee.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Terras oan see

op it skroeide gers besiedde mei 

droege skieppestront haw ik it kleed

dellein, sjoch nei it lân dat foar my leit

doarpen mei spitse tuorren, pleatsen

eartiids optúgd mei beammerigen 

lisboksstâlen gnauwe wreed it lânskip, leaver

draai ik my om nei de blikkerjende see

dêr’t de floed begjint te rinnen

in hûn mei in man knoffelje oer de basaltstiennen

fiele hoeden it wetter, hy lûkt de teannen werom 

sy sit alwer boppe op ’e dyk. 

Hearlik terras oan see.

Neeltje Bonnema

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.