Ga naar inhoud
Favorieten 0

Tsead Bruinja

groot mirakel

glas is altijd vloeibaar bracht de ruiter ons bij.
kijk naar de ramen van dit lokaal;
bovenaan minder dik. alles in het heelal is
in beweging, zei hij ook, niets is niet
onderweg naar een vorm van stilstand. zijn
paradoxen werden heilige pubermantras,
zaterdagse kroegfilosofie. helder van geest
en de helft wijzer leerde ik later dat glas
moleculair rommelig is. de deeltjes
verschuiven licht. als je het flesje pils niet al
te hard uit je klauwen laat donderen, buigt
het.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

tsjok wûnder

glês is altyd floeiber, brocht de ruiter ús by.
sjoch nei de ruten fan dit lokaal;boppe-oan
minder dik. alles yn it hielal is yn beweging,
sei er ek, neat is net ûnderweis nei in foarm
fan stilstân. syn paradoksen waarden hillige
pubermantra’s, in sneonske kroechfilosofy.
helder op ’e tried en de helte wizer learde
ik letter dat glês molekulêr rommelich is. de
dieltsjes ferskowe licht.  ast it fleske bier net
al te hurd út ’e klauwen rûgelje litst, bûcht
it.

Tsead Bruinja

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.