Ga naar inhoud
Favorieten 0

Edwin de Groot

Anderhalve meter

de oude moeder zit op de praatstoel;

onlangs kreeg zij slecht nieuws 

op de versafdeling van de Aldi en

pakte zij haar versleten vriend even bij de hand

een alerte manager kwam ogenblikkelijk tussenbeide

in de rand van de nacht spoelt het tafereel bij mij aan

ik leg de flarden met pen, papier en slapende hand vast

bij ochtendlicht en koffie vind ik onder het puin

drie woordjes 

Hou me vast

daar kun je toch onmogelijk

het breken van regels in lezen

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Oardel meter

ús âlde mem is even op ‘e tekst;

hja krige okkerdeis min nijs

op de farskôfdieling fan de Aldi en

pakte har fersliten freon efkes by de hân

in alerte manager kaam fuortdaliks tuskenbeiden

yn de râne fan de nacht spielt it tafriel by my oan

ik lis de flarden fêst mei pinne, papier en sliepende hân

by moarnsljocht en kofje fyn ik ûnder it pún

trije wurdsjes

Hâld my fêst

dêr kinst dochs mei gjin mooglikheid

it brekken fan regels yn lêze

Edwin de Groot

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.