Ga naar inhoud
Favorieten 0

Elske Kampen

De anderen

Arrivabus in duister.
Child in time klinkt bijna
heel de weg naar Rijperkerk.
Wolken kleuren purple deep.

De huizen geven licht.
Vier stoelen rond de tafel en
altijd weer een vader, moeder en
twee kinderen in het schijnsel.

Het bestaan van anderen.
Zekerder als dat van jou. Zie
de spiegeling van je gezicht.
Weet wie dat is.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

De oaren

Arrivabus yn tsjuster.
Child in time klinkt hast
it hiele ein nei Ryptsjerk ta.
Wolken kleurje purple deep. 

De huzen jouwe ljocht.
Fjouwer stuollen om ’e tafel en 
altyd wer in heit en mem, twa 
lytse bern ûnder de lampe.

It bestean fan de oaren. 
Wisser as dyn eigen is. Sjoch
de spegeling fan dyn gesicht. 
Wit wa’tsto bist. 

Elske Kampen

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.