Ga naar inhoud
Favorieten 0

Elske Kampen

Vreemd

Je staat hier onverwacht alleen.
Het rumoer van mensen zacht.

Stemmen ruisend in de verte.
Wand van steen die leven weert.

In de spiegel een vreemd gezicht.
Niet vertrouwd als dat van thuis.

De ogen feller, je wangen roder.
Iemand vouwde je aanblik open.

Neem de tijd, er komt niemand.
Ga dan opnieuw de drukte in.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Frjemd

Ynienen stiesto hjir allinnich. 
It lûd fan oare minsken sêft. 

Stimmen rûzjend yn ’e fierte. 
In muorre dy’t it leven keart.

De spegel toant in oar gesicht.
Frjemd en net as dat fan thús.

Eagen fûler, wangen reader. 
Ien hat dyn antlit iepenteard.

Nim dyn tiid, der komt gjinien.
Gean dan opnij de drokte yn.

Elske Kampen

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.