Ga naar inhoud
Favorieten 0

Joël Hut

de wedstrijd

de wedstrijd die ik verloor
wil zelden zeggen hoe dit kon

maar later heb je vaak wel door
dat je een woord teveel verzon

te zwierig soms het grote gebaar
een woord valt nét buiten de zin

toch komt het uit een verte waar
ik het groeien zie ieder jaar

vandaar dat ik nog trotser ben
als ik een keer een wedstrijd win

Vertaling: Syds Wiersma

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

de wedstriid

de wedstriid dy k ferlern
wol meestal mar net sizze hoe

kenst letter faak wol sjen
dat ik in wurd tefolle skrûw

tefolle bochten för de sier
soms he ik júst in wurd temin

yn elk gefal it komt fan fier
ik sjuch it groeien ider ier

fandêr dat ik noch trotser bin
as ik in kear in wedstriid win


Joël Hut

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.