Ga naar inhoud
Favorieten 0

Yva Hokwerda

magisch licht

een iemand kan - weg uit de tijd -
van een andere kant het gebroken licht nog
terugkaatsen. kijk een tel of zes
door deze zilveren grens en van hen boven
je schouder is er vast wel één
niet bang voor het herkennen

sta. maar. stilstaand.
nodig over-  grootvader, grootmoeder, een zeer geachte
oude vriend, de liefste die al heenreisde

vraag. om welk antwoord zit je echt verlegen
waarvan zou je vandaag je handen willen wassen
en waarom zegt de spiegel: doe het niet

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

magysk ljocht

ien kin - út 'e tiid wei -
fan in oare kant it brutsen ljocht 
noch werom keatse. sjoch in tel as seis
troch dizze sulveren grins en fan harren boppe
dyn skouder is grif wol ien
net benaud foar it werkennen

stean. mar. blakstil.
noegje oer- pake, beppe, in oe sa achte
âlde freon, de leafste dy't al hinnereizge

freegje. fan hokker antwurd hasto wier ferlet
wêrfan soesto hjoed-de-dei dyn hannen waskje wolle
en wêrom seit de spegel: doch it net

Yva Hokwerda

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.